Jagiellonian University Repository

Korzystanie z informacji o przekonaniach w tworzeniu argumentu perswazyjnego : rola rozumienia fałszywych przekonań I i II rzędu

Korzystanie z informacji o przekonaniach w tworzeniu ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych