Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Korzystanie z informacji o przekonaniach w tworzeniu argumentu perswazyjnego : rola rozumienia fałszywych przekonań I i II rzędu

Korzystanie z informacji o przekonaniach w tworzeniu ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Dozwolony użytek utworów chronionych Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Dozwolony użytek utworów chronionych