Jagiellonian University Repository

Konieczność i nazywanie

pcg.skipToMenu

Konieczność i nazywanie

Show full item record

dc.contributor.author Suchoń, Wojciech [SAP11005702] pl
dc.date.accessioned 2016-01-16T13:37:33Z
dc.date.available 2016-01-16T13:37:33Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1230-4050 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19791
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Konieczność i nazywanie pl
dc.title.alternative Necessity and naming pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-24 pl
dc.identifier.weblink http://pau.krakow.pl/KwartalnikFilozoficzny/KF_XL_2012_z4_02.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł nawiązuje bezpośrednio do znanej książki Saula Kripkego Naming and necessity, zaś zawarte w nim refleksje dotyczą tych spośród problemów w owej książce podniesionych, które w naturalny sposób pojawiają się w kursach logiki przedstawianych studentom filozofii. W szczególności rozważane jest twierdzenie, iż wszelka identyczność między imionami własnymi - o ile zachodzi - zachodzi z konieczności. Podjęto próbę wyjaśnienia, jak w tym kontekście rozumieć konieczność, rolę imion własnych oraz co wiąże relacja identyczności, gdyż propozycje Kripkego nie zawsze poparte są definitywną refutacją wątpliwości podnoszonych przez przeciwników rozwiązań przez niego aprobowanych. pl
dc.abstract.en The article refers directly to the well-known book Naming and Necessity by Saul Kripke, and it contains reflections on those issues discussed in the book in question, which naturally are present in the courses of logic offered to students of philosophy. The particular subject of reflection is the claim that any identity between proper names - if it is the case - must be necessary. An attempt is taken to explain how, in this context, one can understand the necessity, the role of proper names, and what is involved in the relationship of identity, because the Kripke’s proposals are not always based on a definitive refutation of a doubt raised by the opponents of his solutions. pl
dc.subject.pl imiona własne pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filozoficzny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-23 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych