Jagiellonian University Repository

Samorząd wyznaniowy gmin żydowskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej.

pcg.skipToMenu

Samorząd wyznaniowy gmin żydowskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.contributor.author Krankowska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:09:46Z
dc.date.available 2020-07-25T03:09:46Z
dc.date.submitted 2014-09-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197893
dc.language pol pl
dc.title Samorząd wyznaniowy gmin żydowskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. pl
dc.title.alternative Jewish religious communities in the Second Repuplic of Poland. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia sytuację prawną żydowskich gmin wyznaniowych na terytorium Polski w latach 1918-1939. W poszczególnych częściach pracy omówione zostały organy gmin wyznaniowych, ich funkcje, a także system wyborczy. Praca porusza również temat gospodarki gmin żydowskich. Praca pokazuje stosunki jakie zachodziły pomiędzy społecznością żydowską a władzą państwową. Całość została opatrzona wstępem i zakończeniem. pl
dc.abstract.en Work presents the legal situation of the Jewish religious communities on the Polish territory in 1918-1939. In different parts of the work are discussed religious communities organs, their functions, and the electoral system. The work also addresses the topic of the economy of the Jewish communities. The work shows the relationship taking place between the Jewish community and the power of the state. Work include introduction and an ending. pl
dc.subject.pl Żydzi, samorząd wyznaniowy, 1918-1939, Polska pl
dc.subject.en Jews, Jewish religious communities, 1918-1939, Poland pl
dc.contributor.reviewer Nowakowski, Michał [SAP11019063] pl
dc.contributor.reviewer Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89491-18513 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)