Jagiellonian University Repository

Fotografia w polskiej poezji dwudziestowiecznej

pcg.skipToMenu

Fotografia w polskiej poezji dwudziestowiecznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Zalewski, Cezary [SAP11018463] pl
dc.contributor.author Domżalska, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:02:19Z
dc.date.available 2020-07-25T03:02:19Z
dc.date.submitted 2014-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197775
dc.language pol pl
dc.title Fotografia w polskiej poezji dwudziestowiecznej pl
dc.title.alternative Photography in Polish poetry of the twenty century pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy funkcjonowania motywu fotografii w tekście poetyckim. Przykłady wierszy, na podstawie których pracowałam pochodzą z twórczości Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Janusza Szubera. Praca składa się z trzech rozdziałów: pierwszy dotyczy funkcji szczegółu i jego wpływu na odbierany obraz literacko- fotograficzny; drugi dotyczy przemijalności życia, które zostaje zatrzymane na fotografiach; natomiast trzeci dotyczy funkcjonowania wartości, które zależne są od czasów, w których się je powołuje. Ponadto uzupełniona jest o zdjęcia dotyczące katastrofy Warld Trade Center z 2001 roku. pl
dc.abstract.en The work concerns the functioning of the theme of photography in the poetic text. Examples of lines on which I worked derived from the works of Wislawa Szymborska, Zbigniew Herbert and Janusz Szuber. The work consists of three chapters: the first concerns the function of detail and its impact on the perceived image of literary and photographic; the second refers to the transience of life, which is retained in the photographs; and the third concerns the functioning values ​​that are dependent on the times in which they are appointed. In addition, supplemented by a photo on a disaster Warld Trade Center in 2001. pl
dc.subject.pl Fotografia, poezja, Szymborska, Herbert, Szuber pl
dc.subject.en photography, poetry, Szymborska, Herbert, Szuber pl
dc.contributor.reviewer Zalewski, Cezary [SAP11018463] pl
dc.contributor.reviewer Juszczyk, Andrzej [SAP11017950] pl
dc.contributor.reviewer Zalewski, Cezary pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89316-143462 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)