Jagiellonian University Repository

Na drodze ku monarchii konstytucyjnej. Od Aleksandra I do Mikołaja II

pcg.skipToMenu

Na drodze ku monarchii konstytucyjnej. Od Aleksandra I do Mikołaja II

Show full item record

dc.contributor.advisor Jach, Anna [SAP12019364] pl
dc.contributor.author Szwej, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:59:22Z
dc.date.available 2020-07-25T02:59:22Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197728
dc.language pol pl
dc.title Na drodze ku monarchii konstytucyjnej. Od Aleksandra I do Mikołaja II pl
dc.title.alternative On the way to constitutional monarchy, From Alexander I to Nikolas II pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca traktuje na temat zmian ustrojowych w Rosji w czasach panowania Aleksandra I, Aleksandra II i Mikołaja II. Aleksander I , w pierwszym okresie swojego życia podejmowała próby modernizacji Rosji. Jednakże wydarzenia zewnętrzne, oraz prawdopodobnie obawa o utratę władzy i życia, doprowadziły do zmiany jego stanowiska. W drugiej dekadzie XIX w. rozwijała się opozycja, w różnych organizacjach. Dekabryści dążyli do zreformowania Rosji w duchu liberalnym. Towarzystwo Północne i Południowe, w którego skład wchodzili w większości oficerowie, doprowadził do wybuchu powstania dekabrystów.Panowanie Aleksandra II można uznać za faktyczny początek kształtowania się monarchii konstytucyjnej w Rosji. Przemiany przez niego zapoczątkowane, nie były kontynuowane po jego nagłej śmierci, w wyniku zamachu. Pod koniec życia cesarz zatwierdził projekt „konstytucji” Loris-Melikowa”, nie został jednak nigdy ogłoszony. Zmiany, które wprowadzał Mikołaj II były wymuszone przez otoczenie i nie koniecznie zgodne z jego przekonaniami. Car nie miał natury despoty, jednakże w dużej mierze był ukształtowany przez swojego nauczyciela Konstantego Pobiedonoscewa. Był to zdecydowany przeciwnik wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń władzy monarszej. To za rządów Mikołaja II możemy mówić o faktycznych zmianach w duchu konstytucyjnym. Władza cara została uszczuplona. Powstał nowy organ w państwie Duma Państwowa, która miała sprawować władzę ustawodawczą. Car nie akceptował ograniczeń swojej władzy, nie współpracował z Dumą. Zaangażowania Rosji w I wojnę światową przyczyniło się do obniżenia poziomu życia społeczeństwa. Wszystkie te czynniki doprowadziły do wybuchu rewolucji lutowej, a następnie przewrotu październikowego i przejęcia władzy przez bolszewików. pl
dc.abstract.en The bachelor thesis is about the reforms of Alexander I, Alexander II and Nikolas II, which lead Russian political system to constitutional monarchy. Alexander I was well educated in the spirit of liberalism and enlightment. He was trying to reform Russian political system. At the end of his life he quited the idea of reforms, because he was probably affraid of his life, as he remembered what had happened to his father. He also saw the turmoils in western Europe. Alexander II was first true reformist of Russian political system. At the end of his life he was going to sign the "constitution"written by Loris-Melikow, but he died in an asssasination. Nikolas II was made to reform the country. Most of the society was unhappy with the pollitical system, they wanted to take part in ruling the country. In 1905 r. first revolution started which lead to reforms and changes. The Duma was formed, the first reprezentative organ in Russia which was supposed to take part in decision making proces. The tsar did not want to folow the rules. This finally lead to february revolution and then to october revolution. pl
dc.subject.pl monarchia konstytucyjna, Rosja carska, Aleksander I, Aleksander II, Mikoaj II pl
dc.subject.en constitutional monarchy, Alexander I, Alexander II, Nikolas II, Russia, pl
dc.contributor.reviewer Smoleń, Mieczysław [SAP11007904] pl
dc.contributor.reviewer Jach, Anna [SAP12019364] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89251-95362 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy rosjoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)