Jagiellonian University Repository

Stereotypizacja w polskich dowcipach etnicznych

pcg.skipToMenu

Stereotypizacja w polskich dowcipach etnicznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Stefańczyk, Wiesław [SAP11015439] pl
dc.contributor.author Kowalczyk, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:56:52Z
dc.date.available 2020-07-25T02:56:52Z
dc.date.submitted 2014-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197688
dc.language pol pl
dc.title Stereotypizacja w polskich dowcipach etnicznych pl
dc.title.alternative Stereotypes in Polish Ethnic Jokes pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było zbadanie, jakie stereotypy zawarte są we współczesnych, polskich dowcipach etnicznych. Autorka starała się odtworzyć mentalny obraz świata Polaków poprzez analizę dowcipów będących odzwierciedleniem postaw i myśli społeczeństwa, w którym żyjemy. W pracy poświęcono również miejsce na teorię humoru i próbę zbadania specyfiki dowcipu w ogóle. Szczególny nacisk położono jednakże na dowcip etniczny. pl
dc.abstract.en The aim of this work was to examin which stereotypes are used in polish ethnic jokes. Ethnic jokes are specific kind of humor, they reflected a social thouhgts and attitudes toward the "out-group". The analyse shows that this humor do not always disparage others. The author tried to recreate the polish mental view of the world. This work also includes a general theories of humor and jokes. pl
dc.subject.pl humor, dowcip etniczny, stereotyp pl
dc.subject.en humor, ethnic jokes, stereotypes pl
dc.contributor.reviewer Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.contributor.reviewer Stefańczyk, Wiesław [SAP11015439] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89208-165805 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)