Jagiellonian University Repository

Audity wewnętrzne jako instrument oceny i doskonalenia systemów zarządzania jakością (na przykładzie BKT System Sp. z o.o.)

pcg.skipToMenu

Audity wewnętrzne jako instrument oceny i doskonalenia systemów zarządzania jakością (na przykładzie BKT System Sp. z o.o.)

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Isele, Jessica pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:56:36Z
dc.date.available 2020-07-25T02:56:36Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197684
dc.language pol pl
dc.title Audity wewnętrzne jako instrument oceny i doskonalenia systemów zarządzania jakością (na przykładzie BKT System Sp. z o.o.) pl
dc.title.alternative Internal audits as an instrument of evaluation and improvement of the quality management systems (analysis based on internal audits in BKT System Sp. z o.o. [Ltd.]) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest identyfikacja możliwości wykorzystania auditów wewnętrznych w ocenie i doskonaleniu systemów zarządzania jakością poprzez analizę procesu prowadzenia auditów wewnętrznych w firmie BKT System Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie ich końcowej oceny. Całość pracy składa się z trzech części. Rozdział pierwszy przybliża pojęcie jakości i istotę zarządzania jakością. Rozdział drugi opisuje miejsce auditów wewnętrznych w systemie zarządzania jakością. Rozdział trzeci przedstawia analizę prowadzonych w firmie BKT System Sp. z o.o. auditów wewnętrznych, z uwzględnieniem charakterystyki występującego w organizacji systemu zarządzania jakością.Praca powstała w oparciu o ogólnodostępną literaturę przedmiotu, publikacje internetowe, dokumentacjęwewnętrzną badanego podmiotu i wypowiedzi jego przedstawicieli. pl
dc.abstract.en The purpose of this Bachelor Thesis is to identify the possibility of using internal audits in the evaluation and improvement of the quality management systems through analysis of the process of internal audits at BKT System Sp. z o.o. [Ltd.] and carrying out their assessment. This Bachelor Thesis is composed of three parts. The first chapter depicts the concept of quality and the essence of quality management. The second chapter describes the role of internal audits in the quality management systems. The third chapter presents an analysis of internal audits carried out at BKT System Sp. z o.o. [Ltd.], taking into account the characteristics of the quality management system in this company.The Bachelor Thesis is based on communal literature on the subject, websites, internal documentation of the analysed company and speeches of its representatives. pl
dc.subject.pl audit wewnętrzny jakość systemy zarządzania jakością pl
dc.subject.en internal audit quality quality management systems pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89204-152243 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)