Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Kulturowy zwrot” w badaniu i prowadzeniu wojen - nowa perspektywa analityczna

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Olzacka, Elżbieta [USOS22571]

pl
dc.date.accessioned

2016-01-15T14:16:46Z

dc.date.available

2016-01-15T14:16:46Z

dc.date.issued

2012

pl
dc.identifier.issn

0867–2245

pl
dc.language

pol

pl
dc.title

„Kulturowy zwrot” w badaniu i prowadzeniu wojen - nowa perspektywa analityczna

pl
dc.title.alternative

A "Cultural turn" in the study and conduct of warfare - a new analytical perspective

pl
dc.type

JournalArticle

pl
dc.description.physical

305-320

pl
dc.identifier.weblink

http://wydawnictwo.aon.edu.pl/pl/images/zeszyty/archiwum/ZN4_2012.pdf

pl
dc.abstract.pl

Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z tzw.„kulturowym zwrotem”, który w ostatnich latach zaznacza się nie tylko na poziomie myślenia o wojnie i jej analizy, ale również na poziomie praktycznych zmian w taktyce i sposobach realizacji wojennych działań. Niepowodzenia sił koalicyjnych w asymetrycznych konfliktach w Iraku i Afganistanie doprowadziły po 2006 roku do zmiany strategii, na przyznającą większą rolę wiedzy i umiejętnościom kulturowym. Jednocześnie, na poziomie refleksji teoretycznej analiza przez pryzmat technologicznego rozwoju narzędzi prowadzenia wojny i popularność kategorii RMA (rewolucji w sprawach wojskowych) powoli ustępuje studiom zorientowanym kulturowo. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, że wojny XXI wieku zależą w coraz większym stopniu od czynników niematerialnych – wiedzy, informacji, kultury i wartości, a nie wyłącznie od siły ognia. W artykule prześledzone zostały najbardziej znaczące koncepcje zachodnich analityków (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), ale również koncepcje wojennej antropologii rozwijane za naszą wschodnią granicą (W. Bażukow, W. Grebienkow), jak też praktyczne implikacje podejścia do wojny od „kulturowej strony” (m.in. system Human Terrain System).

pl
dc.abstract.en

The purpose of this article is to acquaint the reader with “cultural turn” which in recent years has been becoming visible not only on the level of thought about war and its analysis, but also on the level of practical change in the tactics and methods of implementation of the military action. The failure of coalition forces in asymmetric conflicts in Iraq and Afghanistan led after 2006 to a change in strategy to the one granting a greater role to the cultural knowledge and skills. At the same time, on the level of theoretical reflection, the analysis through the lens of technological development of the means of war conduct, as well as the popularity of the RMA category (revolution in military affairs) gradually gives way to a culturally oriented studies. It is caused mainly due to the fact that the 21st century wars depend increasingly on immaterial factors - knowledge, information, cultureand values; rather than exclusively on the fire power. The article describes the most important concepts of Western analysts (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), but also the Russian anthropology of war (W. Bażukow, W. Grebienkow), as well as the practical implications of the cultural approach to war (e.g. Human Terrain System).

pl
dc.subject.pl

kulturowy zwrot

pl
dc.subject.pl

antropologia wojenna

pl
dc.subject.pl

war studies

pl
dc.subject.en

cultural turn

pl
dc.subject.en

anthropology of war

pl
dc.subject.en

war studies

pl
dc.description.number

4 (89)

pl
dc.description.points

7

pl
dc.identifier.eissn

2299-6753

pl
dc.title.journal

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.date.accession

2016-01-15

pl
dc.affiliation

Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0;

pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki