Jagiellonian University Repository

Symbolika narodowa Rynku Głównego w Krakowie oraz jej percepcja wśród studentów wybranych krakowskich uczelni

pcg.skipToMenu

Symbolika narodowa Rynku Głównego w Krakowie oraz jej percepcja wśród studentów wybranych krakowskich uczelni

Show full item record

dc.contributor.advisor Michna, Ewa [SAP11015548] pl
dc.contributor.author Pajda, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:54:50Z
dc.date.available 2020-07-25T02:54:50Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197656
dc.language pol pl
dc.title Symbolika narodowa Rynku Głównego w Krakowie oraz jej percepcja wśród studentów wybranych krakowskich uczelni pl
dc.title.alternative National symbols of Krakow's Main Market Square and itsperception among students of selected Krakow's universities pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca prezentuje najważniejsze elementy krakowskiego Rynku Głównego o charakterze symboli narodowych. Jednak najważniejszą jej częścią jest analiza percepcji owych symboli przez studentów wybranych krakowskich uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Pedagogicznego. Materiał empiryczny do analizy został zebrany podczas sondażu ankietowego. Praca składa się z czterech części: cz. I podejmuje problematykę symboli, szczególnie w kontekście narodu i kultury narodowej, cz. II omawia kwestie przestrzeni, miejsca i miasta, a także semantyki przestrzeni miejskiej, cz. III została poświęcona zagadnieniom z historii Krakowa i Rynku Głównego oraz ich znaczeniu dla narodu polskiego, cz. IV jest najważniejszą częścią pracy – zawiera charakterystykę przeprowadzonego badania, analizę otrzymanych wyników oraz wnioski. pl
dc.abstract.en The paper presents the key elements of Krakow's Main Market Square as national symbols. The most important part of this thesis is analysis of these symbols perception by students selected Cracow universities - the University of Science and Technology and the University of Education. The empirical material for the analysis was collected during the survey questionnaire. The work consists of four parts: part I take the issue of symbols, especially in the context of the nation and national culture; part II discusses the issues of space, place and city, as well as the semantics of the urban space; part III is devoted to issues in the history of Cracow and Cracow's Main Market Square, and their significance for the Polish people; part IV is the most important part of the work - is a description of the study, analysis of the results and conclusions. pl
dc.subject.pl Kraków, symbol, miasto, naród, percepcja pl
dc.subject.en Cracow, symbol, city, nation, perception pl
dc.contributor.reviewer Lencznarowicz, Jan [SAP11012624] pl
dc.contributor.reviewer Michna, Ewa [SAP11015548] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89176-100362 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy migracje i etniczność pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)