Jagiellonian University Repository

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X

pcg.skipToMenu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Karolczyk, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:52:33Z
dc.date.available 2020-07-25T02:52:33Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197625
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X pl
dc.title.alternative Human resources management in small company on the example of enterprise X pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X. Celem pracy był opis i sprawdzenie za pomocą wywiadu czy w wybranej firmie używany jest konkretny model zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzanie zasobami ludzkimi składa się z przypadkowych, na bieżąco modyfikowanych decyzji. pl
dc.abstract.en The target of this master thesis is to present of human resources management in small company on the example of enterprise X. The next aim was to describe and examination by means of interview, whether in selected company is used definite model of human resources management, whether human resource management composed of random, on an ongoing basis of modified decision. pl
dc.subject.pl mała firma – strategia- zasoby ludzkie – zarządzanie pl
dc.subject.en human resources – management – small company - strategy pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89143-167773 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)