Jagiellonian University Repository

Salonowy wampiryzm. Literackie rysy bohaterów wampirycznych

pcg.skipToMenu

Salonowy wampiryzm. Literackie rysy bohaterów wampirycznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Korytowska, Maria [SAP11005382] pl
dc.contributor.author Madera, Wilhelmina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:51:21Z
dc.date.available 2020-07-25T02:51:21Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197606
dc.language pol pl
dc.title Salonowy wampiryzm. Literackie rysy bohaterów wampirycznych pl
dc.title.alternative Refined vampirism. Literary features of vampire characters pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest analiza porównawcza bohaterów wampirycznych w literaturze XIX i XX wieku. Uwagę skupiono na zmianach, jakim wampir – pierwotnie postać ludowa – został poddany przez rozmaitych autorów. Wywód podzielony jest na trzy części: Wampir dandy, Femme fatale oraz Enfant fatal. Rozdziały odzwierciedlają trzy podstawowe typy wampirów, które stały się przedmiotem omawianych przeze mnie dzieł: Narzeczonej z Koryntu J.W. Goethego, Wampira J.W. Polidoriego, Panny młodej z krainy snów Th. Gautiera, Poganki Żmichowskiej, Wampira Varneya Th. P. Pressa, Carmilli J. Sh. Le Fanu, Draculi Stokera oraz Wywiadu z wampirem Anne Rice. Jako kontekst dla omawianych dzieł przywołane zostały informacje na temat powieści gotyckiej oraz starożytne demony, które posiadały cechy wampiryczne na długo przed narodzinami wampira nowożytnego. Podsumowanie pracy zawiera zbiór cech „modelowego” wampira, który oprócz picia krwi zyskał przynależność do klasy arystokratycznej, nieodparty urok oraz zdolność wyniszczania swoich ofiar nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. Wskazane zostały także przyczyny ciągłej obecności wampira w kulturze popularnej. pl
dc.abstract.en This thesis is the comparative analysis of the vampire characters in the nineteenth and the twentieth literature. Attention was focused on the way of vampire changing , who was previously a popular belief . The work is divided into three chapters: The dandy vampire, Femme fatale and Enfant fatal. These parts reflect three basic vampire types, which are subject of literary works analysed in this thesis: J.W. Goethe’s The Bride of Corinth, J. Polidori’s The Vampyre. A Tale, Th. Gautier’s The Dead Woman in Love, N. Żmichowska’s The Heathen, Th. P. Press’ Varney the Vampire, J. Sh. Le Fanu’s Carmilla, B. Stoker’s Dracula and A. Rice’s Interview with the Vampire. As a context, the thesis also contains information about gothic novels and ancient demons, which carried the vampire features long before the modern vampire was born. The summary provides combination of typical vampire attributes, such as aristocratism, extraordinary beauty and ability to destroy the mortals, not only physically, but also spiritually. The work also discusses reasons of continuous presence of immortals in popular culture. pl
dc.subject.pl wampir, arystokratyzm, deprawacja, bluźnierstwo, femme fatale pl
dc.subject.en vampire, aristocracy, depravity, blasphemy, femme fatale pl
dc.contributor.reviewer Sokalska, Małgorzata [SAP11019921] pl
dc.contributor.reviewer Korytowska, Maria [SAP11005382] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89120-81188 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy polonistyka - komparatystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)