Jagiellonian University Repository

Metafora spojrzenia w wybranych utworach Stanisława Barańczaka i Roberta Frosta

pcg.skipToMenu

Metafora spojrzenia w wybranych utworach Stanisława Barańczaka i Roberta Frosta

Show full item record

dc.contributor.advisor Dudek, Jolanta [SAP11009702] pl
dc.contributor.author Tadel, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:50:44Z
dc.date.available 2020-07-25T02:50:44Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197596
dc.language pol pl
dc.title Metafora spojrzenia w wybranych utworach Stanisława Barańczaka i Roberta Frosta pl
dc.title.alternative The metaphor of looking in the poetry of Stanisław Barańczak and Robert Frost pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest próbą porównania poezji Stanisława Barańczaka i Roberta Frosta. Osią konstrukcyjną interpretacji jest metafora spojrzenia i oka, zakorzeniona w szekspirowskiej figurze oka wyobraźni, duszy (mind's eye). Praca podzielona jest na trzy części, w pierwszej przedmiot zainteresowania stanowi spojrzenie na rzeczywistość, w drugiej na człowieka (Innego), w trzeciej zaś spojrzenie w siebie. Lektura wierszy Frosta i Barańczaka prowadzi do postawienia pytania o możliwości poznawcze ludzkiego umysłu oraz jego ograniczenia. Istotnym punktem odniesienia dla podjętych refleksji są zagadnienia związane z przekładem poetyckim - Barańczak występuje tutaj zarówno jako autor swoich wierszy, jak i tłumacz poezji Frosta. pl
dc.abstract.en Current work is an attempt to comparison two authors: Stanisław Barańczak and Robert Frost. A starting point for an interpretations is a metaphor of looking reaching the shakespearian figure of “mind’s eye”. The work is divided into three parts. Each of them is an effort to find the answer to different question: what can see human looking at world, at other human and finally at himself. Analysis of the way of creation the image of the eye in Barańczak’s and Frost’s poems leads to conclusion about possibilities and, on the other hand limitations of human mind and also tasks of poetry. The important thing is that Barańczak is considered both as an author of his own works and translations of Frost’s poetry. pl
dc.subject.pl spojrzenie, przekład poetycki, oko wyobraźni pl
dc.subject.en mind's eye, poetic translation, looking pl
dc.contributor.reviewer Dudek, Jolanta [SAP11009702] pl
dc.contributor.reviewer Juszczyk, Andrzej [SAP11017950] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89110-110570 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy polonistyka - komparatystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)