Jagiellonian University Repository

Gatunki roślin z rodziny Fabaceae jako cenne źródło naturalnych surowców kosmetycznych

pcg.skipToMenu

Gatunki roślin z rodziny Fabaceae jako cenne źródło naturalnych surowców kosmetycznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Ekiert, Halina [SAP20000625] pl
dc.contributor.author Ciemięga, Kasjana pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:50:06Z
dc.date.available 2020-07-25T02:50:06Z
dc.date.submitted 2014-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197586
dc.language pol pl
dc.title Gatunki roślin z rodziny Fabaceae jako cenne źródło naturalnych surowców kosmetycznych pl
dc.title.alternative Plant species from the family Fabaceae as a precious source of natural cosmetic raw materials pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ramach pracy przedstawiono cechy charakterystyczne roślin z rodziny Fabaceae, dotyczące fizjologii i morfologii. Opisano również związki chemiczne charakterystyczne dla tego taksonu.Zasadniczą częścią pracy jest szczegółowa charakterystyka botaniczno-chemiczna wybranych gatunków roślin z rodziny Fabaceae, ważnych w produkcji kosmetyków. Są to głównie gatunki roślin zawierające jako związki biologicznie aktywne różne grupy metabolitów pierwotnych, zwłaszcza oleje roślinne, węglowodany jako składniki śluzów i gum. Ważną grupę stanowią także gatunki roślin będące źródłem metabolitów wtórnych, m.in. saponin triterpenowych i steroidowych, flawonoidów (zwłaszcza rutozydu i izoflawonów), kumaryn, a także balsamów.Praca udowadnia znaczącą rolę gatunków roślin z rodziny Fabaceae w produkcji kosmetyków. pl
dc.abstract.en The aim of this Master’s Thesis was to present physiological and morphological characteristics of plants of the Fabaceae family. In addition, chemical compounds characteristics of this taxon were described.The main part of this work deals with a detailed botanical and chemical characterization of the selected Fabaceae species important for manufacture of cosmetics. These are mostly plants containing biologically active compounds belonging to different groups of primary metabolites especially plant oils, carbohydrates as components of mucilages and gums. The other important group are plants species which are the source of secondary metabolites, among others triterpene and steroid saponins, flavonoids (especiallyrutoside and isoflavonoids), coumarins and also balsams.This work demonstrates a significant role of Fabaceae plant species in the production of cosmetics. pl
dc.subject.pl rodzina Fabaceae, fizjologia, morfologia, rośliny kosmetyczne, charakterystyka botaniczno- chemiczna roślin pl
dc.subject.en Fabaceae family, physiology, morphology, cosmetic plants, chemical and botanical characterization of plants pl
dc.contributor.reviewer Skrzypczak-Pietraszek, Ewa [SAP20001454] pl
dc.contributor.reviewer Ekiert, Halina [SAP20000625] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89099-168057 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)