Jagiellonian University Repository

Przedstawienia postaci trylogii Ajschylosa "Oresteja" w greckiej sztuce wazowej V-IV w. p.n.e.

pcg.skipToMenu

Przedstawienia postaci trylogii Ajschylosa "Oresteja" w greckiej sztuce wazowej V-IV w. p.n.e.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bielawski, Krzysztof [SAP11116094] pl
dc.contributor.author Bogaczyk, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:48:28Z
dc.date.available 2020-07-25T02:48:28Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197560
dc.language pol pl
dc.title Przedstawienia postaci trylogii Ajschylosa "Oresteja" w greckiej sztuce wazowej V-IV w. p.n.e. pl
dc.title.alternative Aeschylus' "Oresteia" on Greek Vase-Painting of the Fifth and Fourth Centuries B.C. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem mojej pracy jest pokazanie związków między trylogią Ajschylosa „Oresteja” oraz jej przedstawieniami na wazach starożytnej Grecji. We wprowadzeniu prezentuję aktualny stan badań dotyczących opisywanego tematu, najważniejsze artykuły, monografie i katalogi autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Następnie w trzech kolejnych rozdziałach rozwinięcia omawiam, w kontekście tematu pracy, poszczególne części trylogii: w rozdziale pierwszym – „Agamemnona”, w drugim – „Błagalnic” oraz „Eumenid” w rozdziale trzecim. Analizuję także wazy, których fotografie zamieszczone są w odpowiednich miejscach tekstu. Końcowa część pracy stanowi podsumowanie moich badań oraz prezentację wyciągniętych z nich wniosków. pl
dc.abstract.en The main purpose of my thesis is to show the relationship between the Aeschylus' trilogy „Oresteia” and its portrayal on ancient Greek vases. The introduction presents the current state of research done on the subject: publications, monographs, and catalogues, written by both foreign and Polish authors. The main body of the thesis examines each part of the trilogy: „Agamemnon” in the first chapter, „The Libation Bearers” in the second, and „Eumenides” in the final chapter. All chapters include illustrations of relevant ancient Greek vases. The final part of the thesis summarizes my research and draws final conclusions. pl
dc.subject.pl Ajschylos, wazy greckie, Oresteja, Błagalnice, Eumenidy pl
dc.subject.en Aeschylus, pottery of ancient Greece, Oresteia, The Libation Beearers, Eumenides pl
dc.contributor.reviewer Bielawski, Krzysztof [SAP11116094] pl
dc.contributor.reviewer Janik, Joanna [SAP11015099] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89070-127413 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia klasyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)