Jagiellonian University Repository

Nieposzanowanie uczuć religijnych w polskich mediach na podstawie działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

pcg.skipToMenu

Nieposzanowanie uczuć religijnych w polskich mediach na podstawie działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Show full item record

dc.contributor.advisor Klimkiewicz, Beata [SAP11017383] pl
dc.contributor.author Gurtler, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:47:17Z
dc.date.available 2020-07-25T02:47:17Z
dc.date.submitted 2014-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197541
dc.language pol pl
dc.title Nieposzanowanie uczuć religijnych w polskich mediach na podstawie działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pl
dc.title.alternative Defamation of religious feelings in Polish media on the basis of the National Broadcasting Council activity pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ konstytucyjny reguluje działalność mediów w Polsce i reaguje na wszelkie skargi odbiorców, które dotyczą emitowanych przekazów. Przedmiotem niniejszej analizy jest ochrona uczuć religijnych w polskich mediach i respektowanie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji przez nadawców. Przepis art. 18 ustawy mówiący o poszanowaniu uczuć religijnych i respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości według niektórych narusza prawo do wolności słowa, które jednak nie może być bezwzględnie nieograniczone. Przepis wywołuje także trudności interpretacyjne ze względu na niełatwą definiowalność pojęcia uczuć. Analizie zostały poddane roczne sprawozdania z działalności KRRiT, które zarejestrowały przypadki nieposzanowania uczuć religijnych odbiorców. Sprawdziłam, jakie audycje stanowią przedmiot skarg odbiorców i jakie sankcje KRRiT nakłada na nadawców za emisję szkodliwych treści. pl
dc.abstract.en National Broadcasting Council – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji is a Polish broadcasting regulator. The institution is a constitutional body which controls broadcasters' activity. Every viewer or listener could send complaint and ask KRRiT for intervention. According to the article 18 of Broadcasting Act programs or other broadcasts shall respect the religious beliefs, especially the Christian system of values. Thanks to this regulation an audience expect that in TV or radio there would be no content which derides religious feelings or any other convictions. In fact, article 18 is controversial - some people think it restricts freedom of speech and clause “respect the religious feelings” has different limits to everyone. However, freedom of expression is not an absolute value and it must protect social interest and personal goods. I have analyzed annual reports of KRRiT and cases which insult religious feelings. I checked which kind of programs are reasons for complaints and how KRRiT punishes broadcasters for breaches of article 18 of Broadcasting Act. pl
dc.subject.pl uczucia religijne, nieposzanowanie, wolność słowa, KRRiT pl
dc.subject.en religious feelings, defamation, freedom of speech, NBC pl
dc.contributor.reviewer Klimkiewicz, Beata [SAP11017383] pl
dc.contributor.reviewer Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89048-147702 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)