Jagiellonian University Repository

Działalność Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga” w zakresie propagowania aktywności fizycznej oraz organizacji życia sportowego uczestników zajęć oferowanych przez klub

pcg.skipToMenu

Działalność Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga” w zakresie propagowania aktywności fizycznej oraz organizacji życia sportowego uczestników zajęć oferowanych przez klub

Show full item record

dc.contributor.advisor Targosz, Radosław [SAP11020303] pl
dc.contributor.author Świder, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:47:09Z
dc.date.available 2020-07-25T02:47:09Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197539
dc.language pol pl
dc.title Działalność Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga” w zakresie propagowania aktywności fizycznej oraz organizacji życia sportowego uczestników zajęć oferowanych przez klub pl
dc.title.alternative The activities of the Parish Sports Club “Jadwiga” in promoting physical activity and organization of participants in the sporting activities offered by the club. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy omówione zostało zagadnienia dotyczące propagowania przez Parafialny Klub Sportowy „Jadwiga” aktywności fizycznej wśród osób uczęszczających na zajęcia oferowane przez klub. Głównym celem pracy było przeanalizowanie działalności PKS „Jadwiga”, a szczególnej uwadze poddane zostały sekcje sportowe prowadzone przez klub. W pracy wykorzystano literaturę, materiały pochodzące z publikacji naukowych oraz czasopism na temat kultury fizycznej a także aktywności fizycznej. W celu odpowiedzi na stawiane w pracy pytania zastosowano kwestionariusz ankiety. Badanie przeprowadzono wśród 95 osób. pl
dc.abstract.en This thesis presents the issues concerning on the promotion of the Parish Sports Club "Jadwiga" physical activity among participants of activities offered by the club. The main aim of this thesis was to analyze the activities of the PKS “Jadwiga” with special attention dedicated to sports sections organized by the club. The study was based on the literature, materials derived from scientific publications and journals on the subject of physical education and physical activity. The questionnaire was used in order to answer the main questions. The survey was conducted among 95 people. pl
dc.subject.pl AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - KLUB SPORTOWY - KULTURA FIZYCZNA pl
dc.subject.en PHYSICAL ACTIVITY – SPORTS CLUB – PHYSICAL CULTURE pl
dc.contributor.reviewer Targosz, Radosław [SAP11020303] pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89046-166288 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sporcie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)