Jagiellonian University Repository

Nowa edycja "Rzymu pogańskiego i chrześcijańskiego"

pcg.skipToMenu

Nowa edycja "Rzymu pogańskiego i chrześcijańskiego"

Show full item record

dc.contributor.author Włodarski, Maciej [SAP11006548] pl
dc.date.accessioned 2016-01-15T12:51:32Z
dc.date.available 2016-01-15T12:51:32Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19752
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Nowa edycja "Rzymu pogańskiego i chrześcijańskiego" pl
dc.title.alternative A new edition of "Rzym pogański i chrześcijański" ("The pagan and christian Rome") pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Warszawa : Wydawnictwo Neriton pl
dc.description.physical 83-89 pl
dc.description.additional Dotyczy: Andrzej Wargocki, "O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje", wyd. Jacek Sokolski, red. nauk. Jerzy Kroczak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej - Inedita, tom 7, ss. 314 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/4800/4897 pl
dc.subject.pl Andrzej Wargocki pl
dc.subject.pl O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje pl
dc.subject.pl nowa edycja pl
dc.subject.pl transkrypcja pl
dc.subject.en Andrzej Wargocki pl
dc.subject.en O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje pl
dc.subject.en new edition pl
dc.subject.en transcription pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,32 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh pl
dc.identifier.eissn 2544-5200 pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.title.volume Literatura Polska : Edytorstwo i konteksty pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa