Jagiellonian University Repository

WPŁYW PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH NA DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTA.

pcg.skipToMenu

WPŁYW PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH NA DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTA.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Jeleśniańska, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:44:54Z
dc.date.available 2020-07-25T02:44:54Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197503
dc.language pol pl
dc.title WPŁYW PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH NA DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTA. pl
dc.title.alternative The impact of loyalty programs on consumer purchase decisions. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca traktuje o programach lojalnościowych jako narzędziu marketingu pozwalającym budować długotrwałe relacje z klientami. Zaprezentowana została kluczowa terminologia związana z tym narzędziem marketingu. Przedstawione zostały teoretyczne podstawy zagadnienia programu lojalnościowego, który w dalszej części został poddany analizie. W tej pracy ukazana została także metodologia badań naukowych. W niniejszej pracy wpływ programów lojalnościowych na decyzje zakupowe konsumenta został zaprezentowany za pomocą przeprowadzonych badań własnych przy użyciu ankiety. Wspomniane aspekty zostały zaprezentowane za pomocą literatury przedmiotu oraz uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań. pl
dc.abstract.en This thesis deals with loyalty programs as a marketing tool that allows to build long- term relationships with customers. The key terminology was presented associated with this marketing tool. The issues are the theoretical basis of the loyalty program, which later was analyzed. In this work has been depicted as the methodology of scientific research. In this paper, the impact of loyalty programs on consumer purchase decisions is presented by studies using their own survey. These aspects have been presented by the literature of the subject and the own results of the study. pl
dc.subject.pl Lojalność , program lojalnościowy, rodzaje programów lojalnościowych, proces tworzenia programu lojalnościowego, efekty programów lojalnościowych pl
dc.subject.en Loyalty, loyalty program, the types of loyalty programs, the process of creating a loyalty program, the effects of loyalty programs. pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89008-147235 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)