Jagiellonian University Repository

Literacki zapis traumy. Narracja "chorobowa" i świat przedstawiony w tekstach autorów-schizofreników. Jerzy Krzysztoń - "Obłęd", Arnhild Lauveng - "Byłam po drugiej stronie lustra", Joanne Greenberg - "Życie to nie bajka".

pcg.skipToMenu

Literacki zapis traumy. Narracja "chorobowa" i świat przedstawiony w tekstach autorów-schizofreników. Jerzy Krzysztoń - "Obłęd", Arnhild Lauveng - "Byłam po drugiej stronie lustra", Joanne Greenberg - "Życie to nie bajka".

Show full item record

dc.contributor.advisor Korytowska, Maria [SAP11005382] pl
dc.contributor.author Hetka, Eliza pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:42:12Z
dc.date.available 2020-07-25T02:42:12Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197460
dc.language pol pl
dc.title Literacki zapis traumy. Narracja "chorobowa" i świat przedstawiony w tekstach autorów-schizofreników. Jerzy Krzysztoń - "Obłęd", Arnhild Lauveng - "Byłam po drugiej stronie lustra", Joanne Greenberg - "Życie to nie bajka". pl
dc.title.alternative Traumatic experience in literature. Schizophrenic narration and the world created in texts of authors suffering from schizophrenia. (Jerzy Krzysztoń, "Obłęd", Arnhild Lauveng, "Byłam po drugiej stronie lustra", Joanne Greenberg, "Życie to nie bajka". pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zbadanie specyfiki tekstów autorów chorujących na schizofrenię, opisujących w autobiograficznych powieściach swoje doświadczenia psychotyczne. Szczególne miejsce zostało poświęcone analizie dyskursu psychotycznego, narracji chorobowej oraz kreacji wybranych elementów świata przedstawionego w utworach: Jerzego Krzysztonia Obłęd, Arnhild Lauveng Byłam po drugiej stronie lustra oraz Hoanne Greenberg Życie to nie bajka. Praca stanowi propozycję połączenia psychologicznego i teoretycznoliterackiego ujęcia kwestii narracji i jej roli dla kształtowania tożsamości człowieka. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is the analision of specific characteristics of texts written by authors suffering from schizophrenia, describing their personal psychotic experiences in autobiographical books. The main part is devoted to analise precisely the structure of psychotic discourse, illness narration and the creation of some of the elements of the literary world represented in novels of: Jerzy Krzysztoń Obłęd, Arnhild Lauveng Byłam po drugiej stronie lustra and Joanne Greenberg Życie to nie bajka. The paper is also an attempt of connection the psychological and literary understanding of narration and its role in shaping individual identity during one’s own life. pl
dc.subject.pl narracja schizofreniczna, świat przedstawiony, trauma, psychologia, tożsamość indywidualna. pl
dc.subject.en schizophrenic narration, world represented in literature, traumatic experience, psychology, individual identity. pl
dc.contributor.reviewer Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.contributor.reviewer Korytowska, Maria [SAP11005382] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88964-80994 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy polonistyka - komparatystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)