Jagiellonian University Repository

Oriana Fallaci e Tiziano Terzani: la guerra e lo scontro delle civiltà.

pcg.skipToMenu

Oriana Fallaci e Tiziano Terzani: la guerra e lo scontro delle civiltà.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gurgul, Monika [SAP11013630] pl
dc.contributor.author Giza, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:40:14Z
dc.date.available 2020-07-25T02:40:14Z
dc.date.submitted 2014-07-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197429
dc.language ita pl
dc.subject.other Oriana Fallaci; Tiziano Terzani; guerra; inviato; scontro delle civiltà pl
dc.title Oriana Fallaci e Tiziano Terzani: la guerra e lo scontro delle civiltà. pl
dc.title.alternative Oriana Fallaci i Tiziano Terzani: wojna i zderzenie cywilizacji. pl
dc.title.alternative Oriana Fallaci and Tiziano Terzani: the war and the clash of civilizations. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona została dwóm kluczowym postaciom dziennikarstwa włoskiego – Orianie Fallaci i Tiziano Terzaniemu. Porównany został ich sposób myślenia o wojnie, ich podejście do pojęcia inności oraz sposób zachowania się w momencie konfrontacji z innymi kulturami w trudnych wojennych warunkach. W pierwszym rozdziale zaprezentowano ewolucję dziennikarstwa wojennego począwszy od reportaży korespondenta-pioniera Williama H. Russell’a i słynnego włoskiego dziennikarza Luigiego Barziniego. W dalszej części przedstawiono rozwój dziennikarstwa wojennego w trakcie I i II Wojny Światowej, wojny w Wietnamie oraz konfliktów współczesnych.Drugi rozdział poświęcono wojnie w Wietnamie. Wychodząc od przyczyn jej wybuchu zaprezentowana została krótka historia przebiegu konfliktu. Analiza tekstów umożliwiła zaś wyodrębnione podobieństw i różnic w sposobie przedstawienia tego konfliktu przez pisarzy.W trzecim rozdziale przybliżono podejmowane od tysiącleci przez poszczególne cywilizacje próby definicji Wschodu i Zachodu. Analiza utworów Oriany Fallaci i Tiziano Terzaniego pozwoliła wyróżnić dwa sposoby mówienia o wojnie i dwie postawy, które przyszłe generacje mogą przyjąć w jej obliczu. pl
dc.abstract.en This thesis is dedicated to two key figures of the Italian journalism – Oriana Fallaci and Tiziano Terzani. Through the analyses of the texts we can see their attitude towards the war and the concept of diversity, as well as their behaviour in confrontation with other cultures during the difficult war conditions.The first chapter focuses on the presentation of the evolution of the war journalism. Starting from the correspondent-pioneer William H. Russel and one of the most appreciated Italian journalists Luigi Barzini the story continues to the times of the Second World War and the Vietnam War in order to describe the characteristics of the war correspondent in the modern age conflicts.The second chapter is dedicated precisely to the Vietnam War with its short description and the detailed analyses of Fallaci’s and Terzani’s works in order to identify the similarities and the differences in the way of presenting this conflict.The final chapter focuses on the definition of the East and West that for centuries caused many problems to various civilizations. Two different ways of speaking about war are underlined in the texts of both authors, as well as two completely opposite propositions for the future generations. pl
dc.abstract.other La tesi è dedicata ai due personaggi chiave nella storia del giornalismo italiano: Oriana Fallaci e Tiziano Terzani. Paragono il loro approccio alla guerra e all’Altro. Indago su come questi due occidentali si comportavano nei momenti di contatto con altre culture, spesso nelle condizioni estremamente difficili.Nel primo capitolo presento l’evoluzione del giornalismo di guerra ricorrendo le sue tappe fondamentali: comincio da William H. Russel, mi soffermo sul lavoro del grande giornalista italiano Luigi Barzini, dopo di che passo alle corrispondenze nei tempi della guerra spagnola, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra del Vietnam per finire con il profilo del corrispondente di guerra odierno.Il secondo capitolo è dedicato alla Guerra del Vietnam. Comincio da una breve analisi del conflitto sulla penisola indocina per passare all’analisi dei testi col lo scopo di individuare le somiglianze e le differenze nel modo di trattare e descrivere il conflitto.Nel terzo capitolo mi focalizzo sulla definizione dei concetti dell’Oriente e dell’Occidente che da millenni restano estremamente difficili da spiegare e sono concepiti in modi diversi da diverse civiltà. Analizzando i testi metto in rilievo i due modi di parlare della guerra e le due linee comportamentali che vengono proposte dagli autori alle future generazioni. pl
dc.subject.pl Oriana Fallaci; Tiziano Terzani; wojna, korespondent; zderzenie cywilizacji pl
dc.subject.en Oriana Fallaci; Tiziano Terzani; war; correspondent; clash of civilizations pl
dc.contributor.reviewer Miszalska, Jadwiga [SAP11014092] pl
dc.contributor.reviewer Gurgul, Monika [SAP11013630] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88933-115468 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia włoska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)