Jagiellonian University Repository

Wybrane aspekty historiografii muzycznej XX wieku

pcg.skipToMenu

Wybrane aspekty historiografii muzycznej XX wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Jarzębska, Alicja [SAP11005694] pl
dc.contributor.author Droń, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:36:47Z
dc.date.available 2020-07-25T02:36:47Z
dc.date.submitted 2014-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197374
dc.language pol pl
dc.title Wybrane aspekty historiografii muzycznej XX wieku pl
dc.title.alternative Some aspects of twentieth-century music's historiography pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest próbą spojrzenia na przemiany w zakresie historiografii muzyki XX wieku w oparciu o analizę wybranych aspektów narracji historycznej zaproponowanej w 21 pracach dotyczących powszechnej muzyki ubiegłego stulecia, oraz w 10 pracach uwzględniających przede wszystkim problemy dotyczące twórczości polskich kompozytorów oraz uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem polskich instytucji życia muzycznego. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to present changes on the field of twentieth century’s musical historiography. The view is based on the analysis of chosen aspects of historical narration presented in 21 works respecting common music of last century, and 10 publications focused on the problems of Polish composer’s works, considering also determinants of musical life and activity of Polish institutions supporting music and art in general. pl
dc.subject.pl Historiografia muzyczna, muzyka XX wieku pl
dc.subject.en Music's historiography, 20th century music pl
dc.contributor.reviewer Jarzębska, Alicja [SAP11005694] pl
dc.contributor.reviewer Cichy, Daniel pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88878-116165 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy muzykologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)