Jagiellonian University Repository

Finansowanie przedsiębiorstw na rynku kapitałowym na przykładzie GK PGE S.A.

pcg.skipToMenu

Finansowanie przedsiębiorstw na rynku kapitałowym na przykładzie GK PGE S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bauer, Kinga [SAP11017406] pl
dc.contributor.author Wołek, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:35:31Z
dc.date.available 2020-07-25T02:35:31Z
dc.date.submitted 2014-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197354
dc.language pol pl
dc.title Finansowanie przedsiębiorstw na rynku kapitałowym na przykładzie GK PGE S.A. pl
dc.title.alternative Financing of enterprises activity by the capital market demonstrated on GK PGE S.A. as a case study pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa wymaga posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie problematyki pozyskiwania kapitału przez spółki akcyjne. Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwane są przede wszystkim na rynku kapitałowym, pieniężnym oraz depozytowo-kredytowym. Akcje i obligacje są przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym. Przeprowadzona analiza pokazała, że korzystanie z papierów wartościowych staje się coraz bardziej popularną formą finansowania. pl
dc.abstract.en The functioning of each company needs to have an adequate amount of financial resources. The aim of this dissertation is to present the issue of financing sources for public liability companies. Generally, there are internal and external sources of funding. The second ones are obtained mainly in the capital market, money market and credit market. Stocks and bonds are mainly traded on the capital market. The analysis revealed that the use of stock and bond issue to raise capital is becoming increasingly popular form of financing. pl
dc.subject.pl akcje – kapitał obcy – kapitał własny – obligacje – rynek kapitałowy – źródła finansowania działalności gospodarczej pl
dc.subject.en bond – capital market – debt financing – funding sources – \nhome equity –– stock pl
dc.contributor.reviewer Bauer, Kinga [SAP11017406] pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88858-148849 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)