Jagiellonian University Repository

"Analiza perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw na podstawie wskaźników rynkowych"

pcg.skipToMenu

"Analiza perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw na podstawie wskaźników rynkowych"

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Barglik, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:32:55Z
dc.date.available 2020-07-25T02:32:55Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197313
dc.language pol pl
dc.title "Analiza perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw na podstawie wskaźników rynkowych" pl
dc.title.alternative The analysis of development prospects of enterprises based on market ratios pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest pokazanie, w jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystywać wskaźniki rynku kapitałowego do oceny perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwóch teoretycznych i jednego empirycznego. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorstwa, sprawozdań finansowych i analizy finansowej. W drugim rozdziale szczegółowo omówiono analizę wskaźnikową, w tym wskaźniki rynku kapitałowego, a także metody mierzenia wartości przedsiębiorstwa. W trzecim rozdziale przedstawiono perspektywy rozwojowe wybranych spółek z sektora bankowego, budowlanego oraz energetycznego z wykorzystaniem wskaźników rynku kapitałowego. pl
dc.abstract.en The main aim of this work is to show how investors can use the market ratios to assess the prospects of development of enterprises. Thesis consist of three chapters, two theoretical and one empirical. The first contains the basic concept of the enterprise theory, financial statements and financial analysis. In the second chapter, there is detailed characteristic the ratio analysis, including market ratios and the methods of measuring enterprise value. The third chapter presents the perspective of development for selected companies from the banking, constructions and energy sector using the market ratios. pl
dc.subject.pl analiza wskaźnikowa – przedsiębiorstwo – sprawozdanie finansowe – wartość przedsiębiorstwa – wskaźniki rynku kapitałowego pl
dc.subject.en enterprise – enterprise value – financial statement – market ratios – ratio analysis pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88815-113802 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)