Jagiellonian University Repository

Wizerunek Polaków w mediach brytyjskich. Analiza zawartości i badania korpusowe na przykładzie elektronicznego wydania dziennika 'The Times' z pierwszych kwartałów 2005 i 2013 r.

pcg.skipToMenu

Wizerunek Polaków w mediach brytyjskich. Analiza zawartości i badania korpusowe na przykładzie elektronicznego wydania dziennika 'The Times' z pierwszych kwartałów 2005 i 2013 r.

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowosad, Andrzej [SAP11016925] pl
dc.contributor.author Szczepanek, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:27:24Z
dc.date.available 2020-07-25T02:27:24Z
dc.date.submitted 2014-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197226
dc.language pol pl
dc.title Wizerunek Polaków w mediach brytyjskich. Analiza zawartości i badania korpusowe na przykładzie elektronicznego wydania dziennika 'The Times' z pierwszych kwartałów 2005 i 2013 r. pl
dc.title.alternative Image of Poles in British media. Content analysis and corpus-assisted study based on the example of digital version of 'The Times' revealed in the first quarters of 2005 and 2013. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cel niniejszej pracy stanowi przeanalizowanie wizerunku Polaków w mediach brytyjskich. Materiał badawczy pochodzi z elektronicznego wydania dziennika „The Times” z pierwszych kwartałów 2005 i 2013 roku.Praca składa się z trzech części. Pierwszy rozdział jest poświęcony takim zagadnieniom teoretycznym jak opinia publiczna, wizerunek, stereotyp oraz system medialny. Ostatni podrozdział tejże części opisuje rynek prasowy w Wielkiej Brytanii.Druga część pracy prezentuje charakterystykę polskich imigrantów oraz wyniki przeprowadzonych przez innych naukowców badań poświęconych zarówno wizerunkowi Polski i Polaków, jak i ogólnemu postrzeganiu imigrantów przez Brytyjczyków.Trzeci rozdział skupia się na zbadaniu wizerunku Polaków w Wielkiej Brytanii. Główne komponenty badania stanowią analiza zawartości oraz analiza korpusowa. pl
dc.abstract.en The aim of the following thesis is to analyze image of Poles in British media. Digital version of 'The Times' revealed in the first quarters of 2005 and 2013 is the source of the research material.The thesis consists of three parts. The first part is devoted to such theoretical concepts as public opinion, image, stereotype and media system. The final subchapter of that part focuses on press market in Great Britain.The second part of the thesis presents characteristics of Polish migrants and the results of various studies aiming at examining public perception of Poles, Poland and migrants in Great Britain as a whole.The final part presents the research conducted by the thesis’ author. The research aims at analyzing image of Poles in British media and is done through content analysis and corpus-assisted studies. pl
dc.subject.pl stereotyp, wizerunek, imigracja, The Times, Wielka Brytania pl
dc.subject.en stereotype, image, immigration, The Times, Great Britain pl
dc.contributor.reviewer Nowosad, Andrzej [SAP11016925] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88727-150117 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)