Jagiellonian University Repository

Pielęgnacja skóry z niedoskonałościami, patogeneza i leczenie trądziku pospolitego

pcg.skipToMenu

Pielęgnacja skóry z niedoskonałościami, patogeneza i leczenie trądziku pospolitego

Show full item record

dc.contributor.advisor Zadrożna, Monika [SAP20001106] pl
dc.contributor.author Halska-Raj, Wioleta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:27:17Z
dc.date.available 2020-07-25T02:27:17Z
dc.date.submitted 2014-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197224
dc.language pol pl
dc.title Pielęgnacja skóry z niedoskonałościami, patogeneza i leczenie trądziku pospolitego pl
dc.title.alternative Skin imperfections, pathogenesis and treatment of acne vulgaris pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Trądzik pospolity dotyka najczęściej ludzi młodych w okresie pokwitania, ma bardzo duży wpływ na jakość życia osoby cierpiącej na tę przypadłość. Wpływa zarówno na psychikę jak na samoocenę, pojawia się w miejscach bogatych w gruczoły łojowe: twarz, klatka piersiowa, plecy, ramiona. Jest chorobą związaną z nadprodukcją gruczołów łojowych w jednostce włosowo łojowej, której niejednokrotnie towarzyszy stan zapalny spowodowany zasiedleniem bakterii P.acnes oraz nadmierny łojotok. Trądzik jest charakterystyczny dla wieku pokwitania, lecz niestety coraz częściej dotyka również osoby starsze. Najbardziej charakterystycznymi elementami trądziku pospolitego, są zmiany niezapalne: zaskórniki otwarte i zamknięte oraz zapalne: grudki, krostki, guzki oraz torbiele. Proces powstawania trądziku jest procesem wieloczynnikowym, związany może być z nieprawidłowym złuszczaniem warstwy rogowej, z nadprodukcją gruczołów łojowych, namnażaniem się bakterii P.acnes jak również nieprawidłową pracą hormonów. Wydzielanie łoju kontrolowane jest przez hormony, głównie przez androgeny. Osoba decydująca się na leczenie musi liczyć się z tym, iż leczenie to jest długotrwałe i uporczywe. Leki przyjmowane przez chorego należy stosować systematycznie i pod stałą kontrolą lekarza prowadzącego. Wyróżniamy dwie możliwości leczenia trądziku pospolitego. Może odbywać się drogą doustną czyli wewnętrzną oraz drogą zewnętrzną. W leczeniu zewnętrznym stosowane są leki głównie przeciwłojotokwe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz keratolityczne. Wśród leków największą skuteczność wykazują retinoidy, leki antybakteryjne np. nadtlenek benzoilu oraz antybiotyki. Leczenie łagodnego trądziku obejmuje przeważnie miejscowe środki przeciwbakteryjne, retinoidy, leki delikatnie złuszczające oraz kosmetyki oczyszczające i nawilżające. Umiarkowany trądzik zapalny wymaga już przez dłuższy okres stosowania antybiotyków doustnych, które niejednokrotnie związane są ze wzrostem oporności bakterii P.acnes. Stosowane mogą być retinoidy, które hamują tworzenie się zaskórników, niwelują powstawanie zmian zapalnych oraz umożliwiają prawidłowe złuszczanie naskórka. W leczeniu trądziku znajduje także zastosowanie nadtlenek benzoilu, który również działa złuszczająco, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, co ma istotny wpływ na leczenie trądziku pospolitego. W ostatnim najcięższym przypadku zmiany pojawiające się na twarzy, mogą powodować blizny oraz zmiany hiperpigmentacyjne. Dlatego też, w leczenie włącza się podawanie doustne witaminy A, antybiotyków, które zmniejszają liczebność populacji bakterii P.acnes, a tym samym zmniejszają stan zapalny. Oprócz leczenia dermatologicznego, lekarz może zaproponować zabiegi w salonie kosmetologicznym z wykorzystaniem peelingów medycznych, kosmetologicznych, mikrodermabrazji, dermabrazji, laserów i urządzeń IPL. Dzisiejsza medycyna oraz kosmetologia wykazały że preparaty zawierające w swoim składzie kwasy chemiczne widocznie poprawiają stan skóry trądzikowej. Wśród najczęściej wykorzystywanych kwasów znajduje się kwas salicylowy z grupy beta-hydroksykwasów, kwas glikolowy, migdałowy, mlekowy, pirogronowy, należące do alfa-hydroksykwasów. Działanie kwasów na skórę jest procesem skomplikowanym, polega on na rozluźnieniu warstwy rogowej naskórka i ułatwienie jego złuszczaniu dzięki czemu, wiele problemów skórnych związanych z nadmiernym nabudowywaniem się naskórka zostaje zniwelowane. Efektem stosowania kwasów chemicznych jest oczyszczona, wygładzona skóra, a co najważniejsze zmniejszenie ilości grudek, zaskórników, zwężenie porów skóry. Głównym ich celem jest usunięcie zewnętrznych warstw skóry i przyspieszenie regeneracji nowej. Dodatkowo peelingi chemiczne zwiększają absorpcję innych składników odżywczych zawartych w preparatach kosmetycznych. pl
dc.abstract.en Acne vulgaris most often afflicts young people in the puberty’s period, having a very big influence for the life quality of a person suffering for this indisposition. It affects on a psyche as well as a self-esteem, it comes out in the places abounding in the sebaceous glands such as face, chest, back, shoulders. It’s a disease associated with sebaceous glands’ overproduction in the individual follicles tallow which more than once follows in the wake of the inflammation that is caused a settlement of bacteria P.acnes and also an excessive seborrhea. The acne is characteristic of the puberty’s age but unfortunately increasingly affects older people too. The most typical elements of Acne vulgaris are the non-inflammatory changes considering open and closed blackheads and inflammatory ones (papules, pustules, nodules and cysts). The process of acne’s creation is the multifactorial process, it can be connected with abnormal desquamation of the stratum corneum, the overproduction of sebaceous glands, P. acnes’ bacterial growth as well as the malfunction of hormones. A sebum secretion is controlled by hormones, mainly through androgens. A person who is decided for the treatment has to reckon with the fact that the therapy is long lasting and persistent. The medicines have taken by the patient should be used in a systematical way under the constant control of a physician. There are distinguished two possibilities of Acne vulgaris treatment. It may be by the oral route therefore by the inner and outer. In the treatment of the outer there are applied the medicines, mainly the antiseborrhoeic, anti-inflammatory, antibacterial and keratolytic ones. Among the medicines the most effective are retinoids, antibacterial chemicals for instance the benzoyl peroxide and antibiotics. The mild acne’s treatment predominantly includes topical antimicrobial agents, retinoids, gently exfoliating drugs and additionally cleansing and moisturizing cosmetics. The moderate inflammatory acne requires the use of the oral antibiotics through longer period which many a time are connected with the increase of bacterias P.acnes resistance. That can be used retinoids which inhibit the formation of comedones, eliminate the production of inflammatory lesions and prevents the proper exfoliation. In the acne’s treatment there is found in using the benzoyl peroxide that also works in an exfoliating, antibacterial, inflammatory way what has got an essential impact on Acne vulgaris treatment. In the last hardest case the changes that are appearing on a face can cause placed scars, hiperpigmental modifications so that is the reason why to the therapy there are orally incorporating vitamin c, antibiotics that reduce the number of bacteria P.acnes population and they decrease the inflammation. Instead of the dermatological treatment a consultant can propose some therapies in the beauty salon using medical scrubs, cosmetologic, microdermabrasion, dermabrasion ones, some lasers in the case of acne scars, pigmented lesions. Present-day medicine and cosmetology have proved that some preparations containing in its composition the chemical acids visibly get better the condition of acne skin. In the minds of used acids more often than not there are salicylic acid from the beta-hydroxy acid group, glycolic, mandelic, lactic, pyruvic acids which belong to the alpha-hydroxy acids. The skin acid is a complicated process that depends on loosening of the stratum corneum and facilitating its peeling so many skin problems associated with an excessive build-up of the scarfskin become reversed. The effect of providing the chemical acids is a cleaned, smoothed skin and what is the most important reducing the amount of pellets, blackheads, narrowing of the pores of the skin. Theirs the main goal is to remove outer layers of the skin and to accelerate the regeneration of new one. Additionally, chemical peels increase the absorption of other nutrients contained in the cosmetic preparations. pl
dc.subject.pl Trądzik pospolity, leczenie i pielęgnacja cery trądzikowej. pl
dc.subject.en Acne vulgaris, treatment of skin with acne. pl
dc.contributor.reviewer Librowski, Tadeusz [SAP20001628] pl
dc.contributor.reviewer Zadrożna, Monika [SAP20001106] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88725-167185 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)