Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Suicide tourism to SwitzerlandAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Tyrała, Helena
Golubniča, Svetlana Nikolaevna
Batorski Jarema

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Tyrała, Helena
Golubniča, Svetlana Nikolaevna
Batorski Jarema

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Tyrała, Helena
Golubniča, Svetlana Nikolaevna
Batorski Jarema