Jagiellonian University Repository

Rola doradcy zawodowego przy wyborze ścieżki kariery uczniów szkół średnich

pcg.skipToMenu

Rola doradcy zawodowego przy wyborze ścieżki kariery uczniów szkół średnich

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Czernecka, Wioleta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:23:13Z
dc.date.available 2020-07-25T02:23:13Z
dc.date.submitted 2014-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197161
dc.language pol pl
dc.title Rola doradcy zawodowego przy wyborze ścieżki kariery uczniów szkół średnich pl
dc.title.alternative The role of career officer in choosing career path of secondary school students pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z planowaniem ścieżki kariery oraz wyborem zawodu przez uczniów szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego. Przeprowadzono badania mające na celu określenie, czy i ewentualnie jaki wpływ ma doradca zawodowy na wybory młodzieży szkół średnich. Ustalono, jaki wpływ na decyzje młodzieży ma doradca zawodowy. Określono wpływ rodziców na decyzje młodzieży. Zbadano, czy młodzież potrafi zidentyfikować swoje umiejętności i zdolności. Wskazano, czy młodzież szkół średnich jest zorientowana kto to jest doradca zawodowy, czym się zajmuje i jakie daje możliwości. pl
dc.abstract.en The purpose of this essay is to discuss the matter connected with planning career path and choosing job profession of youth in middle and grammar school. I carried out the survey and tried to explain if careers officers have an influence on students and eventually how big this influence is. I tried to work out how big parents affect on young people. I researched if youth is able to identify their own abilities and skills. I indicated the fact, if youth know who are careers officers, what are their responsibilities and how they can help young people. pl
dc.subject.pl doradca – kariera – uczeń – szkoła – zawód pl
dc.subject.en Keywords: career officer – career – job profession – school – student pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88661-170757 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)