Jagiellonian University Repository

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością działu produkcji w firmie Boryszew Maflow S.A.

pcg.skipToMenu

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością działu produkcji w firmie Boryszew Maflow S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.author Makuch, Miłosz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:21:13Z
dc.date.available 2020-07-25T02:21:13Z
dc.date.submitted 2014-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197135
dc.language pol pl
dc.title Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością działu produkcji w firmie Boryszew Maflow S.A. pl
dc.title.alternative The assessment of functioning of the quality management systems in Boryszew Maflow S.A. in production department. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem głównym tejże pracy magisterskiej jest ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością działu produkcji w firmie Boryszew Maflow S.A. działającej w sektorze motoryzacyjnym. Samoocena organizacji została wykonana w oparciu o model doskonałości europejskiej fundacji zarzadzania jakością (EFQM). Lista pytań została opracowana na podstawie poszczególnych punktów wymagań normy. W pracy przedstawiono główne problemy przedsiębiorstwa w dziale produkcji oraz narzędzia i metody jakości wykorzystywane do ich eliminowania. pl
dc.abstract.en The main purpose of my thesis is the assessment of functioning of the quality management systems in Boryszew Maflow S.A. company that operates in the automotive industry. The self-assessment of the organization was realized on the base of the European Foundation for Quality Management Excellence Model. The list of the questions was devised on the base of particular points of standard requirements. In my thesis I also present the main problems of the company in the production department as well as the quality tools and methods that are used eliminate problems. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: Metody jakości – Narzędzia jakości – Samoocena – System zarządzania jakością – Wymagania pl
dc.subject.en Keywords: Quality management systems – Quality methods – Quality tools – Requirements – The self-assessment pl
dc.contributor.reviewer Wawak, Tadeusz [SAP11005384] pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88633-153333 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)