Jagiellonian University Repository

Klastry jako forma współpracy gospodarczej na przykładzie Lifescience.

pcg.skipToMenu

Klastry jako forma współpracy gospodarczej na przykładzie Lifescience.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dudzińska-Korczak, Natalia [SAP11018437] pl
dc.contributor.author Koćwin, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:19:16Z
dc.date.available 2020-07-25T02:19:16Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197104
dc.language pol pl
dc.title Klastry jako forma współpracy gospodarczej na przykładzie Lifescience. pl
dc.title.alternative Clusters as a form of economic cooperation for example Lifescience. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena funkcjonowania struktury zarządzania klastrem jako jednej z form współpracy gospodarczej. Obecnie można często spotkać się z siecią organizacji, dzięki której mogą one zdobyć przewagę konkurencyjną. Klastry są podmiotem gospodarczym, w których występuje zarówno współpraca jak i konkurencja. Praca ta składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy przedstawia klastry na tle innych form współdziałania gospodarczego, zaś dwa kolejne charakteryzują klastry w Polsce oraz pokazują system zarządzania klastrem na przykładzie klastra Life Science. W pracy wykorzystano metody badawcze takie jak analiza literatury przedmiotowej oraz informacji internetowych, a także wywiad pogłębiony, obserwację bezpośrednią i pośrednią organizacji. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to analyze and evaluate the operation and management structure of clusters as one of the forms of economic cooperation. Currently, we can often meet with your organization's network through which they can gain a competitive advantage. Clusters are an economic entity in which there is both collaboration and competition. This work consists of three chapters, the first of which presents the clusters to other forms of economic cooperation, while two further characterize clusters in Poland and show the cluster management system on the example of the Life Science Cluster. In this work research methods are used such as analysis of secondary literature and information online, as well as in-depth interview and observation organization. pl
dc.subject.pl innowacyjność - klaster – konkurencyjność – sieć - współpraca gospodarcza pl
dc.subject.en cluster - competition - economic cooperation –- innovation - network pl
dc.contributor.reviewer Dudzińska-Korczak, Natalia [SAP11018437] pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88602-128976 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie personelem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)