Jagiellonian University Repository

Ontologia obrazów technicznych w koncepcji Viléma Flussera, czyli kilka uwag przed zrobieniem zdjęcia

pcg.skipToMenu

Ontologia obrazów technicznych w koncepcji Viléma Flussera, czyli kilka uwag przed zrobieniem zdjęcia

Show full item record

dc.contributor.advisor Drwięga, Marek [SAP11016369] pl
dc.contributor.author Hantkiewicz, Szymon pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:16:36Z
dc.date.available 2020-07-25T02:16:36Z
dc.date.submitted 2014-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197062
dc.language pol pl
dc.title Ontologia obrazów technicznych w koncepcji Viléma Flussera, czyli kilka uwag przed zrobieniem zdjęcia pl
dc.title.alternative Vilém Flusser's Ontology of Technical Images. Several Remarks about Taking Photographs pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Centralne zagadnienia niniejszego opracowania będą skupiały się wokół charakterystyki relacji „człowiek – świat” w świetle informacji o świecie, do jakich mamy – jako ludzie posługujący się nimi – dostęp. Wskażę na znaczące wpływy rozwoju techniki i technologii w konstruowaniu oraz upowszechnianiu nowych nośników informacji, jak również na konsekwencje zaistniałych na tym gruncie zmian, w takiej mierze, w jakiej zmiany te przekładają się na nasze postrzeganie świata i siebie samych obecnych w świecie. Nicią przewodnią moich komentarzy będzie zaś rekonstrukcja, a następnie interpretacja kilku czołowych hipotez autorstwa Viléma Flussera dotyczących "obrazów technicznych".Układ zagadnień podejmowanych w tekście wyznaczają komentowane przeze mnie trzy obszary w jakich – jak postaram się pokazać – oddziałują obrazy techniczne. Kolejno: obszar estetyczny, ontologiczno-epistemologiczny oraz etyczny. pl
dc.abstract.en In the paper, V. Flusser’s media theory is presented. It is based on the distinction between traditional images, linear writing, and technical images – different means of communicating information about the world we live in. The author provides ontological reconstruction of this theory which, contrary to popular interpretations of Flusser’s philosophy, mainly focuses on aspects concerning the various ways man’s relation to world changes. As author tries to stress out, it is basically so due to the fact that technologically determined flow of information about the world firmly transforms manners in which we perceive it and understand it. pl
dc.subject.pl człowiek, obrazy techniczne, świat pl
dc.subject.en man, technical images, world pl
dc.contributor.reviewer Drwięga, Marek [SAP11016369] pl
dc.contributor.reviewer Mizera, Janusz [SAP11010469] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88558-149847 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)