Jagiellonian University Repository

Projektowanie bezpiecznych bezprzewodowych komputerowych sieci lokalnych

pcg.skipToMenu

Projektowanie bezpiecznych bezprzewodowych komputerowych sieci lokalnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.author Olzacka, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T02:02:04Z
dc.date.available 2020-07-25T02:02:04Z
dc.date.submitted 2014-11-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196837
dc.language pol pl
dc.title Projektowanie bezpiecznych bezprzewodowych komputerowych sieci lokalnych pl
dc.title.alternative Designing a secure Wireless Local Area Network pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska omawia temat bezpieczeństwa bezprzewodowych komputerowych sieci lokalnych. W pierwszym rozdziale zawarte jest wprowadzenie do sieci bezprzewodowych, wyjaśnienia niezbędnych pojęć oraz informacje odnośnie standardów IEEE 802.11 dotyczących komputerowych sieci bezprzewodowych. Praca w swoim rozwinięciu opisuje sposoby szyfrowania połączeń, uwzględniając ich bezpieczeństwo oraz autentykację użytkowników. W dalszej części pracy została opisana numeryczna metoda Neldera-Meada. Jest to metoda wyszukująca minimum dla wartości podanej funkcji. Na podstawie zadanych położeń punktów dostępowych i miejsc odbioru sygnału WiFi, obliczane jest zoptymalizowanie rozmieszczenia punktów dostępowych, dla jak najlepszego pokrycia sygnałem WiFi pożądanego obszaru. Do pracy została dołączona aplikacja, która optymalnie rozmieszcza określoną przez użytkownika ilość punktów dostępowych, na zadanym przez użytkownika prostokątnym obszarze. Wskazane w pracy wykorzystanie metody Neldera-Meada jest bardzo dobrym sposobem optymalnego rozmieszczenia punktów dostępowych, tak aby siła sygnału skupiona była w odpowiednich miejscach, natomiast brak sygnału w niepożądanych. Po zabezpieczeniu sieci wspomnianymi wcześniej metodami szyfrowania i autentykacji, stworzona zostaje bezpieczna bezprzewodowa sieć lokalna. pl
dc.abstract.en This master’s dissertation is focused on Wireless Local Area Network security. First chapter contains the introduction to wireless network theory and wireless network standard based on IEEE 802.11.The main part contains encryptions methods explanation and analyses of safety and ways of user’s authentication. Next part describes Nelder-Mead numeric method, which is based on finding a minimum function value. In order to find the best way to cover the area by WiFi signal, the calculations are made. First we take locations of access points and the strength of WiFi signal as a part of function, and then the optimal location of access points are calculated.Implementation of above algorithm is added to support this thesis. Included application can calculate optimal location of access points for given rectangular area. The Nelder-Mead method implementation allow placing access points in such way that strength of the signal is the best in given areas, and the signal is not available in the unwished areas. After adding encryption and user’s authentication, the secure Wireless Local Area Network is created. pl
dc.subject.pl WLAN, Metoda Neldera-Meada, WiFi, bezpieczeństwo sieci pl
dc.subject.en WLAN, Nelder-Mead method, WiFi, network security pl
dc.contributor.reviewer Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.reviewer Rudy, Zbigniew [SAP11010608] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88324-87104 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)