Jagiellonian University Repository

Sport jako biznes na przykładzie piłki nożnej

pcg.skipToMenu

Sport jako biznes na przykładzie piłki nożnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.author Grygiel, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:58:01Z
dc.date.available 2020-07-25T01:58:01Z
dc.date.submitted 2014-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196775
dc.language pol pl
dc.title Sport jako biznes na przykładzie piłki nożnej pl
dc.title.alternative Sport as a business on the example of football pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było zbadanie relacji między sportem, zwłaszcza piłką nożną, a biznesem. Teza, jaką postawił autor udowodnić, brzmi: Współczesna piłka nożna to biznes. W pracy opisano historię dyscypliny i jej wpływ na społeczeństwo w różnych aspektach. Autor skupił się na turystyce sportowej, a dokładnie na sposobach uzyskiwania dochodów, których źródłem są kibice i stadiony, a także na relacjach klubów piłkarskich ze sponsorami i charakterystyce zawodu menadżera w piłce nożnej. Przedstawione zostały również kwestie prawne i teoretyczne, dotyczące transferów i kontraktów oraz funkcjonowanie lokalnych klubów piłkarskich w Polsce. Współczesna piłka nożna zatraciła swój początkowy, czysto sportowy charakter. W ręku działaczy, samych zawodników i innych osób związanych z tą dyscypliną stała się narzędziem do zarabiania, często fortuny. Dla przeciętnych kibiców piłka nożna to zwykła rozrywka, dla bardziej świadomych jej sympatyków, to biznes na szeroką skalę, w którym realizuje się wiele interesów: dążenie do władzy, pranie brudnych pieniędzy, wchodzenie na nowe rynki ze swoimi produktami.Autor przeprowadził badanie w kilku lokalnych klubach piłkarskich, zbierając informacje na temat kosztów ich codziennego funkcjonowania. W pracy wykorzystał także wiele pozycji bibliograficznych, traktujących o teorii, historii i wpływie na społeczeństwo sportu oraz piłki nożnej na świecie. Przywołane źródła internetowe dostarczyły mu wiedzy głównie o biznesie, marketingu, zarządzaniu, sporcie i przepisach prawnych. pl
dc.abstract.en The goal of this study was to analyse the sport, specifically referring to football and its relations with business. The main thesis to be proved was: modern football is a business.Creator of the work present the background of the discipline and its impact on the society in various aspects. The author of the thesis focused on sport tourism, more specifically on how to gain the profits from the attitudes of fans and functionality of stadiums. The following analysed aspects were: the relationships between football clubs and sponsors, and characterisation of the profession closely related to the sport – manager. The author of this work also described legal and theoretical issues connected with the transfers and contracts. Finally, the author referred to the actions of local football clubs in Poland, describing the business costs of management of such club.The author of the thesis drew the conclusions. Modern football has lost its initial ideas. It has also become the tool in the hands of club’s activists, players and other stakeholders whose main aim is to gain profits on a smaller or larger scale. The average fan treats this discipline as a simple match. However, people with greater awareness regard it as a business on a large scale where are realised plenty of individual interests, such as the pursuit of power, money laundering and entering new markets with its products.The author conducted a survey in several local football clubs, collecting information on the costs of their everyday functioning.The author of the thesis used numerous sources, particularly the bibliographic ones concerning the theory, history and impacts of sport and football on societies from entire world. In this work are also used plenty of Internet sources which refer to business, marketing, management, sport and legal articles. pl
dc.subject.pl BIZNES, PIŁKA NOŻNA, SPOŁECZEŃSTWO, SPORT, ZARZĄDZANIE pl
dc.subject.en BUSINESS, FOOTBALL, SOCIETY, SPORT, MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88261-167616 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)