Jagiellonian University Repository

Application of process benchmarking in improving the functioning of public administration

pcg.skipToMenu

Application of process benchmarking in improving the functioning of public administration

Show full item record

dc.contributor.author Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.author Domańska-Szaruga, Beata pl
dc.date.accessioned 2014-09-30T12:46:08Z
dc.date.available 2014-09-30T12:46:08Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1966
dc.language eng pl
dc.title Application of process benchmarking in improving the functioning of public administration pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-89 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 88 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/27378/edition/24750 pl
dc.abstract.pl Rosnąca świadomość obywateli prowadzi do zwiększonej aktywności społecznej i szerszego uczestnictwa w zarządzaniu lokalnym i regionalnym. Dotychczasowe standardy świadczenia usług publicznych oparte na tradycyjnym modelu administracji stają się niewydolne. Dlatego też należy poszukiwać metod doskonalenia administracji publicznej. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania benchmarkingu procesów jako narzędzia doskonalenia polskiej administracji publicznej. pl
dc.abstract.en Growing civic awareness among citizens leads to a greater and more active participation in local and regional management. The standard of providing public services, based on the traditional model of administration, is becoming inefficient. Thus, methods for improving public administration should be developed. The aim of the paper is to present the possibilities for using process benchmarking as a tool to improve public administration in Poland. pl
dc.subject.pl gospodarka lokalna pl
dc.subject.pl benchmarking procesów pl
dc.subject.pl administracja publiczna pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.en local economy pl
dc.subject.en economy pl
dc.subject.en regional economy pl
dc.subject.en process benchmarking pl
dc.subject.en public administration pl
dc.subject.en Poland pl
dc.description.number 282 pl
dc.description.publication 0,45 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Local economy in theory and practice : planning and evaluation aspects pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)