Jagiellonian University Repository

Wiedza pielęgniarek na temat ekspozycji zawodowej krwiopochodnymi i procedur postępowania poekspozycyjnego w wybranym oddziale Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

pcg.skipToMenu

Wiedza pielęgniarek na temat ekspozycji zawodowej krwiopochodnymi i procedur postępowania poekspozycyjnego w wybranym oddziale Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.author Perlik, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:40:21Z
dc.date.available 2020-07-25T01:40:21Z
dc.date.submitted 2014-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196508
dc.language pol pl
dc.title Wiedza pielęgniarek na temat ekspozycji zawodowej krwiopochodnymi i procedur postępowania poekspozycyjnego w wybranym oddziale Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pl
dc.title.alternative Nurses' knowledge about occupational exposure to blood-borne and post-exposure procedures pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp. Pielęgniarki/ pielęgniarze jako pracownicy służby zdrowia są narażeni na działanie czynników szkodliwych zagrażających ich zdrowiu m. in. poprzez kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena wiedzy pielęgniarek na temat ekspozycji zawodowej krwiopochodnymi oraz procedurach postępowania poekspozycyjnego.Materiał i metody. W badaniu wzięło 40 pielęgniarek/ pielęgniarzy w wieku 23-46 lat. Badania przeprowadzono na Oddziale Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierał łącznie 28 pytań. Wyniki. 1. Z przeprowadzonych badań wynika, że stan wiedzy ankietowanych na temat ekspozycji zawodowej i procedur postępowania poekspozycyjnego, chorób zakaźnych ich objawów, diagnostyki oraz leczenia można uznać za dobry. 2. Badana grupa zna definicję eksozycji zawodowej, wie jak należy się zachować po ekspozycji zawodowej materiałem potencjalnie zakaźnym, jakie są objawy HBV, HCV, HIV. pl
dc.abstract.en Nurse/ nurses as health care workers are exposed to harmful factors threatening their health, through contact with potentially infectious material. The purpose of this study is to assess nurses knowledge about occupational esposure to blood-borne and procedures od rhe post-exposure.In this thesis diagnostic survey method was used. Th questionnaire contained 28 questions.The research shows that the level of knowledge of the respondents on occupational exposure, post- exposure procedures, proceedings, infectious diseases, their symptoms, diagnosis and treatment can be considered good. The surveyed group knows the definition of occupational exposure as well as how to behave after exposure to potentially infectious material. Respondents also understand what are the symptoms of HBV, HCV and HIV. It turns of that the amount of exposed respondents is relatively low. pl
dc.subject.pl pielęgniarka, ekspozycja zawodowa, HBV, HCV. HIV pl
dc.subject.en nurse, occupational exposure, HBV, HCV, HIV pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87982-135848 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)