Jagiellonian University Repository

Figura geeka jako nowa marka amerykańskiej kultury popularnej

pcg.skipToMenu

Figura geeka jako nowa marka amerykańskiej kultury popularnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.contributor.author Stanisławska, Olga pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:33:16Z
dc.date.available 2020-07-25T01:33:16Z
dc.date.submitted 2014-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196399
dc.language pol pl
dc.title Figura geeka jako nowa marka amerykańskiej kultury popularnej pl
dc.title.alternative Figure of the geek as a new brand in American popular culture pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy figury geeka w kontekście amerykańskiej kultury popularnej. Na początku podejmowane są takie kwestie jak: geneza pojęcia, ewolucja postaci, cechy charakterystyczne, różnice pomiędzy geekiem a nerdem. Następny rozdział odnosi się do medialnych reprezentacji postaci geeka. Zaczyna się od rozważań czy figura ta pojawiała się w gatunkach science fiction. Kolejny podrozdział obejmuje filmy o tematyce hackerskiej, a trzeci natomiast jest odniesieniem do dzieł inspirowanych komiksami. Rozdział ten zatem najpełniej przedstawia obszar zainteresowań badanej postaci. Ostatnia część pracy dotyczy między innymi zjawiska modowego o nazwie Geek Chic, słynnych osób, które uznano mogą być za geeków oraz wykorzystaniu tej figury przez amerykańską telewizję. Podejmowane są tutaj takie kwestie jak zmiana percepcji tej postaci, jej rosnąca popularności oraz powstawanie kolejnych programów odnoszących się do niej. pl
dc.abstract.en This work is about geek in American pop culture. It starts with issues of genesis of the subject, its evolution, distinguish characteristic, the reasons of differences between geeks and nerds. Next chapter concerns the representation of geek in media. Firstly considers if this figure appeared in science fictions movies. Following part presents films about hackers and the third one includes movies inspired by comic books. This chapter fully presents the area of geek’s interests. Last part of this work concerns, among other things, fashion issues like Geek Chic, famous people considered to be a geeks and using this figure in the American television. Furthermore, this part contains such problems as: perception of geek, its evolution, growing popularity and producing new programs inspired by this figure. pl
dc.subject.pl geek nerd popkultura marka telewizja pl
dc.subject.en geek nerd pop culture brand pl
dc.contributor.reviewer Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.contributor.reviewer Zdrodowska, Magdalena [SAP13003251] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87865-144334 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)