Jagiellonian University Repository

Rozpoznawanie emocjonalnych ekspresji mimicznych przez osoby chore na schizofrenię

pcg.skipToMenu

Rozpoznawanie emocjonalnych ekspresji mimicznych przez osoby chore na schizofrenię

Show full item record

dc.contributor.advisor Prochwicz, Katarzyna [SAP11018741] pl
dc.contributor.author Pogodzińska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:29:06Z
dc.date.available 2020-07-25T01:29:06Z
dc.date.submitted 2014-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196335
dc.language pol pl
dc.title Rozpoznawanie emocjonalnych ekspresji mimicznych przez osoby chore na schizofrenię pl
dc.title.alternative Recognition of emotional facial expressions in schizophrenia pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Trudności w rozpoznawaniu emocji innych ludzi na podstawie ich ekspresji mimicznych są uważane za jeden z czynników wyjaśniających deficyty w funkcjonowaniu społecznym osób z diagnozą schizofrenii. Przeprowadzone badania dotyczyły rozpoznawania emocjonalnych ekspresji mimicznych szczęścia, zdziwienia, gniewu, wstrętu, strachu, smutku i twarzy neutralnych przez osoby chore na schizofrenię oraz grupę kontrolną osób zdrowych. W pierwszym eksperymencie badani mieli za zadanie wybrać nazwę emocji przedstawianej przez twarz modela na zdjęciu. W drugim eksperymencie uczestnicy badania oceniali emocjonalne ekspresje mimiczne na zdjęciach twarzy na skali pozytywne - neutralne - negatywne. Na podstawie pierwszego eksperymentu można wnioskować że, osoby z diagnozą schizofrenii istotnie gorzej rozpoznają emocjonalne ekspresje mimiczne niż osoby zdrowe. Chorzy popełniali więcej błędów w określaniu jaka emocja jest wyrażona na zdjęciu oraz częściej rozpoznawali twarze neutralne jako wyrażające określone emocje. W drugim eksperymencie wyniki osób z diagnozą schizofrenii i grupy kontrolnej osób zdrowych nie różniły się istotnie. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że osoby chore mają trudności raczej w rozpoznawaniu rodzaju emocji, a nie w ocenie intensywności emocji wyrażanych przez ekspresję mimiczne. pl
dc.abstract.en An important factor explaining impairments in social functioning of persons with schizophrenia are deficits in recognition of emotion from facial expressions of other people. The aim of this study was to examine differential performance between the group of persons with diagnosis of the schizophrenia and matched healthy controls in process of recognizing facial expressions of happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust and neutral from photographs of faces. In the first experiment schizophrenic persons performed worse in emotion recognition task than the control group. Moreover, patients have tendency to over attribute emotion in recognizing neutral facial expressions. In the second experiment there are no differences between groups in evaluation of emotional facial expressions on the scale positive - neutral – negative. The present findings indicate that persons with schizophrenia have difficulties rather in recognizing type of emotional facial expressions than in the evaluating intensity. pl
dc.subject.pl schizofrenia, rozpoznawanie emocji, ekspresja mimiczna pl
dc.subject.en schizophrenia, recognition of emotion, facial expressions pl
dc.contributor.reviewer Prochwicz, Katarzyna [SAP11018741] pl
dc.contributor.reviewer Łosiak, Władysław [SAP11007927] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87799-112537 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)