Jagiellonian University Repository

Doświadczenie macierzyństwa w polskiej prozie kobiecej po roku 1989

pcg.skipToMenu

Doświadczenie macierzyństwa w polskiej prozie kobiecej po roku 1989

Show full item record

dc.contributor.advisor Urbanowski, Maciej [SAP11015329] pl
dc.contributor.author Jurczak, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:27:25Z
dc.date.available 2020-07-25T01:27:25Z
dc.date.submitted 2014-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196309
dc.language pol pl
dc.title Doświadczenie macierzyństwa w polskiej prozie kobiecej po roku 1989 pl
dc.title.alternative The experience of maternity in Polish women's prose after 1989 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy są współczesne polskie utwory prozatorskie, w których nadrzędnym tematem jest macierzyństwo we wszelkich jego wymiarach. Poruszę zagadnienia związane z ciążą i porodem, radościami i troskami wynikającymi z faktu bycia matką, a także aborcją oraz jej konsekwencjami, poronieniem i śmiercią niemowląt. Na przykładzie głównych bohaterek książek Marty Dzido, Justyny Bargielskiej, Anny Nasiłowskiej Manueli Gretkowskiej, Doroty Terakowskiej i Sylwii Chutnik wykażę, że macierzyństwo jest temat literacki jest niejednorodne i wielowymiarowe. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis are Polish modern novels whose main subject is maternity showed in all of its aspects. I will write about issues connected with pregnancy and childbirth, the happiness and concerns coming from the fact of being a mother. I will also say about abortion and its consequences, miscarriage and infants’ death. Based on Marta Dzido, Justyna Bargielska, Anna Nasiłowska, Manuela Gretkowska, Dorota Terakowska and Sylwia Chutnik prose, I will indicate that maternity as the literary subject is composite and multidimensional issue. pl
dc.subject.pl macierzyństwo, proza polska, ciąża, poród, aborcja pl
dc.subject.en maternity, Polish prose, pregnancy, childbirth, abortion pl
dc.contributor.reviewer Pekaniec, Anna pl
dc.contributor.reviewer Urbanowski, Maciej [SAP11015329] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87773-116537 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)