Jagiellonian University Repository

Lewaluaska koncepcja technologiczna.

pcg.skipToMenu

Lewaluaska koncepcja technologiczna.

Show full item record

dc.contributor.advisor Sobczyk, Krzysztof [SAP11010777] pl
dc.contributor.author Gądek, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:24:53Z
dc.date.available 2020-07-25T01:24:53Z
dc.date.submitted 2014-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196270
dc.language pol pl
dc.title Lewaluaska koncepcja technologiczna. pl
dc.title.alternative Levallois technological concept pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi opis lewaluaskiej koncepcji technologicznej, która charakteryzowała się przygotowaniem rdzenia do odbić odłupków o predeterminowanej formie. Składa się ona z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym została przedstawiona historia badań nad techniką lewaluaską. Od prac Henri Breuil, który wydzielił kulturę lewaluaską na podstawie narzędzi wykonywanych przy pomocy tej techniki, przez prace François Bordes, który wprowadził do nomenklatury archeologicznej pojęcie klasycznie pojmowanej obecnie metody lewaluaskiej, po prace Eric Boëda, na podstawie których dzisiaj jest rozróżniany ten sposób wytwórczości narzędzi. W rozdziale drugim przedstawiona jest charakterystyka wariantów techniki lewaluaskiej, z zachowaniem głównego podziału na preferencyjną oraz powrotną metodę lewaluaską. Rozdział trzeci opisuje specyficzną odmianę techniki lewaluaskiej, związaną z terenami północno-wschodniej Afryki i Półwyspu Arabskiego, określanej mianem Kompleksu Nubijskiego. W rozdziale końcowym przedstawiona jest krótka charakterystyka narzędzi wykonywanych przy pomocy techniki lewaluaskiej. pl
dc.abstract.en This paper paper is a description of Levallois Technological Concept, which is characterised specific core preparation to strike flakes of predeterminative form. The paper contains four chapters. In the first one there is presented the history of Levallois Technique. From Henri Breuil dissertations, who identified the Levallois Culture upon tools made by this technique, through François Bordes papers, who introduced to archaeological nomenclature the concept of, nowadays classic understood, Levallois Technique, to Eric Boëda’s papers, which is, based on those, distinguished that way of tool making. In chapter two, there is a characteristic of Levallois Technique variants, with keeping the main division on Preference and Recurrence Levalloias Technique. Chapter three is describing specific type of Levallois Technique, connected to areas of north-east Africa and Arabian Peninsula, which is described as Nubian Complex. In the last chapter there is a short characteristic of tools made by Levallois Reduction. pl
dc.subject.pl technika lewaluaska, kompleks nubijski pl
dc.subject.en Levallois Technique, Nubian Complex pl
dc.contributor.reviewer Valde-Nowak, Paweł [SAP11018833] pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Krzysztof [SAP11010777] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87729-146164 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)