Jagiellonian University Repository

Edukacja muzealna osób dorosłych w świetle oferty wybranych krakowskich muzeów

pcg.skipToMenu

Edukacja muzealna osób dorosłych w świetle oferty wybranych krakowskich muzeów

Show full item record

dc.contributor.advisor Szulborska-Łukaszewicz, Joanna [SAP13003381] pl
dc.contributor.author Jendrychowska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:18:07Z
dc.date.available 2020-07-25T01:18:07Z
dc.date.submitted 2014-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196171
dc.language pol pl
dc.title Edukacja muzealna osób dorosłych w świetle oferty wybranych krakowskich muzeów pl
dc.title.alternative Museum education programs for adults in the light of the offers of several museums in Krakow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Jak mówi stare powiedzenie „Człowiek uczy się przez całe życie”. Dziś, jak nigdy wcześniej zyskuje ono szczególnego znaczenia, m.in. za sprawą szerzenia haseł związanych z coraz bardziej propagowaną na świecie ideą Life Long Learning. W nurt ten wpisują się również instytucje muzealne, dla których edukacja jest jednym z zadań priorytetowych i jak pokazuje niniejsza praca, nie jest ona skierowana wyłącznie do dzieci, młodzieży czy też szkół. Dowodem na to są podjęte na jej potrzeby badania przeprowadzone w kilku wybranych krakowskich instytucjach w zakresie ich oferty edukacji muzealnej dla osób dorosłych. Co ciekawe, udział w nich brali nie tylko przedstawiciele poszczególnych muzeów, ale również sami dorośli. Jak się okazało, instytucje te mają im wiele do zaproponowania. pl
dc.abstract.en "You live and learn", as the saying goes. Nowadays, thanks to the dissemination of the idea of Life Long Learning, it is becoming even more relevant. A great part in this movement is played by museums, one of the main goals of which is education.The research on the museum education offer for adults undertaken in this thesis demonstrates that learning is no longer the exclusive domain of children and youth.The opinion stated above has been confirmed by the results of a survey completed by employees of various museums and other adult interviewees. Today's museums appear to have a lot to offer in the process of adult education. pl
dc.subject.pl EDUKACJA MUZEALNA, EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH, MUZEUM, OFERTA EDUKACYJNA pl
dc.subject.en ADULT EDUCATION, EDUCATION OFFER, MUSEUM, MUSEUM EDUCATION pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Szulborska-Łukaszewicz, Joanna [SAP13003381] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87626-114996 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)