Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Minors and dimension

Minors and dimension

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Walczak, Bartosz [SAP14002555] pl
dc.date.accessioned 2016-01-14T10:37:48Z
dc.date.available 2016-01-14T10:37:48Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-1-61197-374-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19611
dc.language eng pl
dc.title Minors and dimension pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo New York : Association for Computing Machinery pl
dc.pubinfo Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics pl
dc.description.physical 1698-1707 pl
dc.identifier.weblink http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2722242 pl
dc.description.publication 0,62 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Proceedings of the Twenty-Sixth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms : San Diego, Califormia, USA, January 4-6, 2015 pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Twenty-Sixth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms; 2015-01-04; 2015-01-06; San Diego; USA; ; indeksowana w Scopus; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach