Jagiellonian University Repository

Morze Adriatyckie i wybrzeże Chorwacji

pcg.skipToMenu

Morze Adriatyckie i wybrzeże Chorwacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Stępniak-Minczewa, Wanda [SAP11008690] pl
dc.contributor.author Olejko, Rafał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:12:31Z
dc.date.available 2020-07-25T01:12:31Z
dc.date.submitted 2014-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196084
dc.language pol pl
dc.title Morze Adriatyckie i wybrzeże Chorwacji pl
dc.title.alternative Adriatic Sea and the Ceasts of Croatia pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest rejon morza Adriatyckiego i wybrzeża Chorwacji.Począwszy od aspektów geograficznych i biologicznych - opisując faunę oraz charakterystykę linii brzegowej Chorwacji. W pracy przedstawiona zostaje także historia wyżej wymienionego regionu, poprzez początki osadnictwa, wojny Ilirów z Rzymianami, kończąc na historii Republiki Dubrownika. W kolejnych rozdziałach, przedstawione zostają charakterystyczne elementy kultury, związane z morzem - rzemiosło nadmorskie, budowa okrętów i dzieje chorwackich korsarzy.Zwieńczeniem pracy jest polsko-chorwacki słownik terminów marynistycznych. pl
dc.abstract.en The topic of present M.A. is the area of Adriatic Sea and croatian coast. Beggining with geagraphical and biological features by descriptions of fauna and characteristic of croatian shoreline. M.A. decribes history of the region - from origins of colonization, wars between Illyrians and Rome ending with history of Republic of Dubrovnik.Next chapters talks about characteristic culture elements associated with sea - the craft, boatbuilding and croatian corsairs.The M.A. ends with polish-croatian dictionary of nautical terms pl
dc.subject.pl Chorwacja, Adriatyk, Dubrownik, Żeglarstwo, Śródziemnomorze pl
dc.subject.en Croatia, Adriatic, Dubrovnik, Sailing, Mediterrean pl
dc.contributor.reviewer Stępniak-Minczewa, Wanda [SAP11008690] pl
dc.contributor.reviewer Popiołek, Barbara [SAP11216794] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87531-119352 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy języki i kultura Słowian pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)