Jagiellonian University Repository

Kostrukcje ciała w barokowej poezji miłosnej. Opozycja sacrum - profanum

pcg.skipToMenu

Kostrukcje ciała w barokowej poezji miłosnej. Opozycja sacrum - profanum

Show full item record

dc.contributor.advisor Walecki, Wacław [SAP11006555] pl
dc.contributor.author Kruk-Siwiec, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:07:04Z
dc.date.available 2020-07-25T01:07:04Z
dc.date.submitted 2014-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196000
dc.language pol pl
dc.title Kostrukcje ciała w barokowej poezji miłosnej. Opozycja sacrum - profanum pl
dc.title.alternative Structures of the body in the Baroque love poetry. The sacred - profane opposition pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca „Konstrukcje ciała w barokowej poezji miłosnej” poświęcona jest analizie i interpretacji przedstawień ciała ludzkiego na płaszczyźnie szeroko pojętego siedemnastowiecznego erotyku. Rozważania niniejsze przeprowadzono w obrębie dwóch zasadniczych części, linia podziału przebiega zaś wzdłuż wymienionej w tytule opozycji sacrum – profanum. Część pierwsza obejmuje utwory, zaliczane dawniej do tak zwanej liryki dworskiej, tutaj zaś definiowane jako erotyki oparte na koncepcie , a także wiersze miłosne z kręgu literatury ziemiańskiej. Druga część pracy poświęcona jest z kolei lirykom, które w nawiązaniu do wielowiekowej tradycji alegorezy, kierują ku Bogu wypowiedź intuicyjnie kojarzoną z językiem świeckiej poezji miłosnej. W obu partiach komentuje się sposób przedstawienia konstrukcji korporalnych pod kątem stosunku wykreowanego obrazu do desygnatu, a także w znacznie większym stopni, usytuowanie danych wizerunków na tle prądów literackich oraz szerszych zjawisk kulturowych. pl
dc.abstract.en The thesis ‘Structures of the body in the Baroque love poetry’ has been dedicated to the analysis and interpretation of literary representations of the human body in the area of widely understood erotic literature of the seventeenth century. These considerations were carried out within two main fields, the dividing line being between the opposition mentioned in the title; the sacred and the profane. The first part includes poems classified in the past as so-called courtly poetry, here defined as the erotica based on the concept, and love poems from the range of the gentry literature. The second part in turn is devoted to the poems, which following the centuries-old tradition of allegorical reading of the Bible were addressed to God, however, intuitively recognised as the language of secular love poetry. In both parts of the thesis, the way how a created image of human body refers to a referent was commented on. Moreover, the position of such images in the background of literary currents, and in the context of more global cultural phenomena has been thoroughly discussed. pl
dc.subject.pl Barok, ciało, poezja miłosna pl
dc.subject.en Baroque, body, love poetry pl
dc.contributor.reviewer Buszewicz, Elwira [SAP11013212] pl
dc.contributor.reviewer Walecki, Wacław [SAP11006555] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87443-117883 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)