Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Żegnaj moja wiosko… Pamięć o Machowie i kulturze ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Adamowski, Jan
Wiącek Elżbieta
Wójcicka, Marta

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Adamowski, Jan
Wiącek Elżbieta
Wójcicka, Marta

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Adamowski, Jan
Wiącek Elżbieta
Wójcicka, Marta