Jagiellonian University Repository

Drukowanie trójwymiarowe w świetle prawa autorskiego

pcg.skipToMenu

Drukowanie trójwymiarowe w świetle prawa autorskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.contributor.author Krzeszowiak, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:00:10Z
dc.date.available 2020-07-25T01:00:10Z
dc.date.submitted 2014-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195893
dc.language pol pl
dc.title Drukowanie trójwymiarowe w świetle prawa autorskiego pl
dc.title.alternative Copyright issues on three-dimensional printing pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Nieustannie wzrasta ilość osób posiadających dostęp do drukarek 3D. Urządzenia te umożliwiają wydrukowanie niemal każdego przedmiotu, niejednokrotnie podlegającego ochronie prawno-autorskiej. Prędzej czy później ustawodawca będzie zmuszony zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą rozwój tej technologii, w szczególności na gruncie prawa autorskiego, choć nie tylko. Nowe regulacje wyczekiwane są od dawna, mimo to nic nie zapowiada ich wystarczająco szybkiego wprowadzenia. W związku z tym, zadaniem prawnika jest wykrycie i przeanalizowanie głównych problemów, jakie na gruncie obowiązującego prawa mogą wystąpić w przyszłości za przyczyną rozwoju technologii druku 3D.Uwagę powinny skupić głównie zagadnienia dotyczące tego, czy wydruk 3D stanowi odrębne i nieznane dotąd pole eksploatacji a także, czy drukarki 3D mogą zostać uznane za narzędzia reprograficzne w rozumieniu art. 20 pr. aut. Ponadto, do dyskusji na temat kształtu, jaki prawo autorskie powinno przybrać w przyszłości powinien przyczynić się wpływ jaki druk 3D zaczyna wywoływać na gruncie obowiązującego modelu dozwolonego użytku. Nie mogą również zostać pominięte podobieństwa występujące między corpus mechanicum utworów architektonicznych a nośnikami utworów w technologii drukowania 3D. Ponadto, nie mniej istotne jest przeanalizowanie postulatów uznania projektów CAD za programy komputerowe.Jednak, by skutecznie zainicjować dyskusję, konieczne staje się przedstawienie podstaw funkcjonowania drukarek 3D, co zostanie uczynione w niniejszej pracy. Równolegle posłuży to późniejszemu omówieniu zagadnień, takich jak indywidualizacja/personalizacja wydruków 3D i naruszenia autorskich praw osobistych. pl
dc.abstract.en Increasingly people gain access to 3D printing machines which allow to print almost every object including copyrighted works. Sooner or later the legislator will have to face all the legal problems which arrive with this technology, especially those connected with copyrights. New regulations are awaited universally although nothing indicates that they should be adopted soon. At this point, a lawyer's task is to analyze what legal issues may occur on the grounds of the law in force at present.The main disputes revolve around whether 3D printing is an unknown field of exploitation and whether a 3D printer might be found to be a reprographic device for the purposes of article 20 of the Polish Copyright and Related Rights Act. Furthermore, the impact of 3D printing on the existing model of permissible use of protected works must also be raised in discussions on how the legal system in Poland should look like in the future. Also the fact that numerous similarities occur between different corpus mechanicum of architectural works and some of the objects being carriers of a piece of work in 3D printing technology cannot remain unnoticed. Not less thought-provoking are the attempts to consider the CAD designs to be computer programs.Additionally, to engage the debate one must acquire basic knowledge of how 3D printers work. I will shortly present this issue in this publication. Simultaneously, I will discuss some issues such as the link between customization of 3D printed works and infringement of author’s moral rights. pl
dc.subject.pl drukowanie trójwymiarowe, projekt CAD, prawo autorskie, nieznane pole eksploatacji, urządzenie reprograficzne. pl
dc.subject.en three-dimensional printing, CAD design, copyright, unknown field of exploitation, reprographic device. pl
dc.contributor.reviewer Tischner, Anna [SAP11018435] pl
dc.contributor.reviewer Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87330-115915 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)