Jagiellonian University Repository

Model opieki nad chorym na stwardnienie rozsiane

pcg.skipToMenu

Model opieki nad chorym na stwardnienie rozsiane

Show full item record

dc.contributor.advisor Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.contributor.author Budniok, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:49:12Z
dc.date.available 2020-07-25T00:49:12Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195719
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad chorym na stwardnienie rozsiane pl
dc.title.alternative Model of care for patients with multiple sclerosis pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie jednostki chorobowej jaką jest stwardnienie rozsiane oraz problemów jakie dotykają osoby na nią chore.Stwardnienie rozsiane to przewlekła, autoimmunologiczna choroba demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego, rozwijająca się pod wpływem czynników genetycznych i środowiskowych. Z tym schorzeniem zmaga się bardzo duży odsetek populacji, w Polsce wynosi on 43-62 przypadki na 100000 mieszkańców. Choroba ta najczęściej występuje u kobiet pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Proces chorobowy ma wiele postaci, najczęściej występuje w formie rzutowo-remisyjnej i prowadzi do całkowitej niepełnosprawności. Wymaga długotrwałego leczenia farmakologicznego, które negatywnie wpływa zarówno na stan fizyczny jak i psychiczny pacjenta. W pierwszej części pracy zostały opisane informacje dotyczące występowania, rozpoznania oraz leczenia stwardnienia rozsianego. Natomiast w drugiej części pracy sformułowano 15 diagnoz pielęgniarskich, do których określono cel, interwencje pielęgniarskie oraz oczekiwane efekty pielęgnowania. Zarówno choroba jak i wiążąca się z nią niepełnosprawność wpływa bezpośrednio na życie społeczne, rodzinne jak i pracę zawodową pacjentów. Lęk i depresja spowodowana postępem choroby i konsekwencjami z nią związanymi wpływa negatywnie na postępy w leczeniu. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to present a disease entity called multiple sclerosis, as well as problems which people suffering from it are confronted by. Multiple sclerosis is a chronic, autoimmune demyelinating disease of the central nervous system, triggered by genetic and environmental factors. A large proportion of population suffer from the disease. In Poland there are between forty three and sixty two cases for every 100000 inhabitants. The disease affects mostly women between the ages of 20 and 40. The disease process occurs in various forms. The most common pattern is the "relapsing-remitting" pattern which results in a severe disability. It requires long-term pharmacotherapy, which has a negative impact on both physical and psychological state of the patient. The first part of the thesis contains information concerning the prevalence, diagnosis and treatment of multiple sclerosis. In the other part fifteen nursing diagnoses have been developed, to which nursing care objectives, interventions and expected outcome have been described. Both the disease and the disability which it involves have a direct impact on social and family life, as well as patients’ professional work. The fear and depression caused by the progress of the disease and the consequences that follow affect badly the progress in treatment. pl
dc.subject.pl stwardnienie rozsiane, model opieki pl
dc.subject.en multiple sclerosis, care model pl
dc.contributor.reviewer Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.contributor.reviewer Gawor, Anna [SAP20002030] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87142-155057 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)