Jagiellonian University Repository

Zakazane miłości. Wizerunki związków międzyrasowych w powojennym kinie brytyjskim

pcg.skipToMenu

Zakazane miłości. Wizerunki związków międzyrasowych w powojennym kinie brytyjskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Jagielski, Sebastian [SAP13036637] pl
dc.contributor.author Dymek, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:47:15Z
dc.date.available 2020-07-25T00:47:15Z
dc.date.submitted 2014-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195688
dc.language pol pl
dc.title Zakazane miłości. Wizerunki związków międzyrasowych w powojennym kinie brytyjskim pl
dc.title.alternative Forbidden Loves. Images of Interracial Realtionships in Post-war British Cinema pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Autorka pracy analizuje różne wizerunki związków międzyrasowych w kinie brytyjskim po 1945 roku. Na podstawie wybranych filmów zrealizowanych od lat 50 do 2000. przedstawia ewolucję problemów i sposobu ukazywania mieszanych par. W pierwszej części pracy został przestawiony kontekst społeczno-historyczny imigracji do Wielkiej Brytanii oraz zanalizowane filmy z lat 50. i 60. W drugim rozdziale autorka pochyla się nad problemem tożsamości drugiego pokolenia imigrantów, nurtem Black British Cinema oraz twórczością anglo-indyjskiej reżyserki Guriner Chadhy. Ostatnia część pracy opisuje przedstawienia międzyrasowych związków niekonwencjonalnych - poprzez które należy rozumieć pary homoseksualne jak i inne. pl
dc.abstract.en Author analyzes various images of interracial relationships in post-war British Cinema. Based on selected movies from the 50s to presen the evolution of problems and image of mixed couples is shown in the paper. The first part delineates socio-hisorical outline of the imigration to the United Kingdom and movies of the 50s and the 60s are analyzed. The second chapter treats about the identity problem of the second generation of immigrants and describes Black British Cinema movement and its representant Gurinder Chadha. The last part is about unconvetional interracial relationships, mainly gay couples and other. pl
dc.subject.pl kino brytyjskie, rasa, tożsamość, związki międzyrasowe, poskolonializm pl
dc.subject.en british cinema, race, identity, interracial relationships, postcolonialism pl
dc.contributor.reviewer Jagielski, Sebastian [SAP13036637] pl
dc.contributor.reviewer Demby, Łucja [SAP11015082] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87108-144408 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)