Jagiellonian University Repository

Ocena wpływu padaczki na rehabilitację neurorozwojową dzieci z opóźnieniem psychoruchowym

pcg.skipToMenu

Ocena wpływu padaczki na rehabilitację neurorozwojową dzieci z opóźnieniem psychoruchowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Magdalena [SAP20002415] pl
dc.contributor.author Pająk, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:44:15Z
dc.date.available 2020-07-25T00:44:15Z
dc.date.submitted 2014-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195647
dc.language pol pl
dc.title Ocena wpływu padaczki na rehabilitację neurorozwojową dzieci z opóźnieniem psychoruchowym pl
dc.title.alternative The assessment of epilepsy influence on the neurodevelopment rehabilitation of children with psychomotor impairment. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Padaczka jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych. Występowanie padaczki u dzieci może wpływać na rehabilitację neurorozwojową podejmowaną w celu eliminowania deficytów psychoruchowych. Przyczynia się to do zmniejszenia efektywności terapii.Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu padaczki na proces rehabilitacji neurorozwojowej dzieci z opóźnieniem psychoruchowym.Materiał i metody: Badaniem objęto dzieci w wieku 4- 9 lat. 15 dzieci z opóźnieniem psychoruchowym i padaczką oraz 14 dzieci bez padaczki, rehabilitowanych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej. Zastosowano metodę obserwacji i posłużono się autorską ankietą, przed i po 6 miesiącach rehabilitacji neurorozwojowej, przeznaczoną dla fizjoterapeuty prowadzącego badania. Wyniki: Wykazano, że padaczka wpływa na proces rehabilitacji dzieci z opóźnieniem psychoruchowym. Dzieci z padaczką częściej opuszczały zajęcia terapeutyczne oraz najczęściej były wrażliwe na bodźce świetlne (46,6%). Wnioski: Istnieją różnice w procesie rehabilitacji dzieci z opóźnieniem psychoruchowym i padaczką w porównaniu do dzieci bez padaczki, dlatego potrzebne jest utworzenie modelu rehabilitacji dla dzieci z opóźnieniem psychoruchowym i padaczką. pl
dc.abstract.en Introduction: Epilepsy is one of the most common neurological conditions. Childhood epilepsy had some influence on the effectiveness of the neurodevelopment rehabilitation applied in order to eliminate psychomotor deficits. Thesis objective: The aim of the thesis was to estimate the influence of epilepsy on the process of neurodevelopment rehabilitation Material and research approach: Research for the present thesis was conducted in Nr 5 School for Children with Special Needs under the name of John Paul II in Dąbrowa Górnicza. A group of patients, between 4 and 9 years old, was examined. The group consisted of 15 children with both psychomotor impairment and epilepsy and 14 children with psychomotor impairment without epilepsy concomitance. Observation technique was used for 6 months and authorial questionnaire for the physiotherapist working with the patient was employed before and after the 6 months of neurodevelopment rehabilitation program. Results: It was evidenced that epilepsy had certain influence on rehabilitation in children with psychomotor dysfunction. Additional factors were found in the rehabilitation process, which might set off the fit. Children with epilepsy more often missed therapeutic classes and they were the most sensitive to luminous stimuli (46,67%).Conclusions: There were differences in the process of rehabilitation of children with psychomotor impairment and epilepsy compared to children without epilepsy, which stressed the need to create a model of rehabilitation for children with psychomotor impairment and epilepsy. pl
dc.subject.pl padaczka u dzieci, padaczka a rehabilitacja, opóźnienie psychoruchowe, rehabilitacja neurorozwojowa. pl
dc.subject.en children epilepsy, epilepsy versus rehabilitation, psychomotor impairment, neurodevelopment rehabilitation pl
dc.contributor.reviewer Sułko, Jerzy [SAP20009686] pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP20002415] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87064-166155 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)