Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Quantifier elimination in quasianalytic structures via non-standard analysis

Quantifier elimination in quasianalytic structures ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Nowak, Krzysztof [SAP11010955] pl
dc.date.accessioned 2016-01-14T10:12:29Z
dc.date.available 2016-01-14T10:12:29Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0066-2216 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19557
dc.language eng pl
dc.title Quantifier elimination in quasianalytic structures via non-standard analysis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 235-267 pl
dc.description.volume 114 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.4064/ap114-3-4 pl
dc.identifier.eissn 1730-6272 pl
dc.title.journal Annales Polonici Mathematici pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 A]: 15


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach