Jagiellonian University Repository

Wizerunek muzułmanów w kinie europejskim i amerykańskim

pcg.skipToMenu

Wizerunek muzułmanów w kinie europejskim i amerykańskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.contributor.author Skocz, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:31:29Z
dc.date.available 2020-07-25T00:31:29Z
dc.date.submitted 2014-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195444
dc.language pol pl
dc.title Wizerunek muzułmanów w kinie europejskim i amerykańskim pl
dc.title.alternative Image of Muslims in european and american cinematography pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy omówione zostały zagadnienia, dotyczące sposobu postrzegania muzułmanów przez Europejczyków. Kwestia ta wydaje się być szczególnie ważna ze względu na rosnącą liczbę wyznawców islamu w krajach europejskich. Postrzeganie obcych grup społecznych jest często uwarunkowane obowiązującymi stereotypami przekazywanymi w kulturze na różne sposoby. Celem niniejszej pracy jest wykazanie, iż prezentowane w kinie europejskim i amerykańskim sylwetki muzułmanów przyczyniają się do wytworzenia charakterystycznego wizerunku tej grupy społecznej. Aby udowodnić powyższą hipotezę, w pracy rozważono konkretne przykłady filmowe, które potwierdzają istnienie specyficznego stereotypu muzułmanina. Analiza filmów pozwoliła na wyróżnienie trzech najczęściej pojawiających się obrazów Araba i wyznawcy islamu: terrorysty, człowieka konserwatywnego, prymitywnego i zacofanego oraz człowieka niepewnego własnej tożsamości, poszukującego swojego miejsca w świecie. pl
dc.abstract.en This study discusses questions that concerns different ways of perceiving Muslims by Europeans. That matter seems especially crucial considering growth in population of islam followers in European countries. The ways of perceiving foreign social groups are often the result of stereotypes promoted in different ways in culture. The main purpose of this study is to prove, that the profiles of Muslims presented by european and american cinematography contribute to creation of certain image of that social group. To prove such thesis, cases of particular movies involving Muslim-connected stereotypes were studied. The analysis of those movies singled out three types of Arab profiles: the terrorist, the conservative, diehard man and the man uncertain of his identity. pl
dc.subject.pl ISLAM; MUZUŁMANIE W EUROPIE; STEREOTYPY; ISLAMOFOBIA; KINO EUROPEJSKIE I AMERYKAŃSKIE pl
dc.subject.en ISLAM; MUSLIMS IN EUROPE; STEREOTYPES; ISLAMOPHOBIA; EUROPEAN AND AMERICAN CINEMATOGRAPHY pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.reviewer Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86842-143734 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)