Jagiellonian University Repository

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W NOWYCH MEDIACH.

pcg.skipToMenu

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W NOWYCH MEDIACH.

Show full item record

dc.contributor.advisor Łapkowska-Baster, Barbara [SAP11008665] pl
dc.contributor.author Pagacz, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:28:35Z
dc.date.available 2020-07-25T00:28:35Z
dc.date.submitted 2014-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195398
dc.language pol pl
dc.title MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W NOWYCH MEDIACH. pl
dc.title.alternative MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. IN KRAKÓW AFTER THE POLITICAL TRANSFORMATION IN NEW MEDIA pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest pokazanie, jak Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie korzysta z nowych mediów. Przeprowadzono więc analizę wykresów z Google Trends, oficjalnej strony internetowej oraz profilu na Facebooku. Praca składa się z 3 rozdziałów. Pierwszy dotyczy funkcjonowania MPK Kraków, w drugim zawarto definicje i sposoby wykorzystania nowych mediów, a trzeci zawiera opis i wyniki przeprowadzonych badań. pl
dc.abstract.en The main purpose of this paper is to show how Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. in Kraków uses new media. For this purpose was made an analysis of: graphs prepared with Google Trends, official web site and official profile on Facebook. This paper consists of three chapters. The first one concerns on way of functioning of MPK Kraków, the second one contains definitions and possible ways of using new media, in the third one there are descriptions and results of research. pl
dc.subject.pl INTERNET – KOMUNIKOWANIE – MPK KRAKÓW – NOWE MEDIA pl
dc.subject.en THE INTERNET – COMMUNICATION – MPK KRAKOW – NEW MEDIA pl
dc.contributor.reviewer Musialik, Rafał [SAP11015788] pl
dc.contributor.reviewer Łapkowska-Baster, Barbara [SAP11008665] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86793-111574 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)